Rikspolisstyrelsen

Norrbottenspolisen redovisar allt bättre resultat

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 13:06 CET

Polismyndigheten i Norrbotten är näst bäst i landet på att klara upp de brott som anmäls. Endast Värmland hade bättre siffror 2009. Dessutom fortsätter brottsligheten i länet att vara lägre än riksgenomsnittet. Det visar siffrorna för fjolåret som nu blivit klara.

Polismyndigheten har två övergripande mål för verksamheten. Dels ska Norrbotten ha Sveriges lägsta brottslighet för vardagsbrott eller mängdbrott. Fjolårets siffror - som nu blivit klara - visar att Norrbotten 2009 hade rikets femte lägsta brottslighet med 11 605 anmälda brott per 100.000 invånare, vilket ska jämföras med rikssnittets 15 100 brott per 100.000 invånare.   - En förklaring till att vi inte når upp till vårt högt ställda mål är att exempelvis antalet anmälda misshandelsbrott utomhus ökade med elva procent 2009. Trenden är densamma för hela landet. Vi har inga belägg för att våldet i samhället ökar. Däremot blir det allt vanligare att man anmäler sådana brott, exempelvis att båda parterna i ett bråk anmäler varandra, säger Göran Millbert, tillförordnad länspolismästare.   - Men om ökningen innebär att mörkertalen minskar så är det bra, eftersom vi vill få ner mörkertalen, säger Göran Millbert.   Det andra övergripande målet är att Polismyndigheten ska vara bäst i Sverige på att utreda de brott som anmäls. 2009 var polisen i Norrbotten näst bäst i Sverige. 21,8 procent av polismyndighetens ärenden redovisades till åklagare, vilket ska jämföras med rikssnittets 16,8 procent.   - Självfallet är det glädjande att notera våra mycket goda resultat. Under 2010 ökar antalet poliser i länet med netto ungefär 50 nya poliser, vilket innebär att vi får bättre förutsättningar att klara av målsättningen att norrbottningarna ska ha Sveriges bästa polis, säger Göran Millbert.   - Trots att utvecklingen går åt rätt håll får vi inte glömma bort brottsoffrets perspektiv. Varje brott som sker är ett brott för mycket.   - Självfallet är det glädjande att Norrbotten hävdar sig väl i jämförelse med resten av Sverige, vilket inte minst justitieutskottet noterade när de besökte oss under fjolåret. Pajala är en kommun som sticker ut på ett positivt sätt med Sveriges lägsta brottslighet när det handlar om tillgreppsbrott. Trots det har vi under de senaste åren ökat polisbemanningen i Östra Norrbotten och i övriga delar av länet, säger Göran Millbert.   Ytterligare kommentarer lämnas av Göran Millbert på telefon 010 – 568 35 15 efter klockan 14.00.   Hälsar   ============================
Roger Jönsson, informationsdirektör
Polismyndigheten i Norrbotten
Tel: 010 - 568 35 30
Postadress: Box 50135, 973 24 Luleå E-post: roger-h.jonsson@polisen.se