Länsstyrelsen i Norrbottens län

Norrbottniabanan ska bli verklighet

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:52 CET

Det menar strukturfondsdelegationen för EU-programmet Mål 1 Norra Norrland och beviljar Piteå kommun och Norrbotniabanegruppen ytterligare 900 000 kronor för att fortsätta jobba för att denna infrastruktursatsning blir av.

Norrbotniabanegruppens arbete har hittills varit framgångsrikt och bidragit till det positiva regeringsbeslutet rörande Haparandabanan och Norrbotniabanan. Arbetet med att ta fram faktaunderlag och informera om fördelarna med Norrbotniabanan har pågått sedan 1999. Trots positiva resultat finns risken att politiska beslut ändras eller skjuts på framtiden och för att säkerställa att hela Norrbotniabanan verkligen byggs krävs fortsatta informationsinsatser.

-Vi är överens om att det är nödvändigt att satsa på en utveckling av vår grundläggande infrastruktur, som är av stor betydelse för hela Sverige. Norrbotniabanan har en avgörande roll för näringslivets fortsatta utveckling och är en viktig förutsättning för hållbara och utökade arbets- och utbildningsmarknader, konstaterar landshövding Per-Ola Eriksson ordförande i strukturfondsdelegationen.

Förlängning och utökning
Strukturfondsdelegationen beslutade även, på dagens möte i Luleå, att ytterligare 22 projekt ska få EU-medel under året. Totalt handlar det om 13 miljoner kronor. De flesta av dessa projekt har redan pågått en tid men ansökt om finansiering för att förlänga eller utöka omfattningen av sina projekt. Bland dessa kan nämnas till exempel Arjeplog Lappland Besöksservice AB, Strukturum i Jokkmokk AB, Svenska Röda Korset och Film i Västerbotten.

Närmar sig slutet
Programmet Mål 1 Norra Norrland som omfattar 3,5 miljarder kronor från EU under åren 2000-2006 närmar sig slutet och projekt som fått finansiering från programmet kommer att avslutas successivt under året. Strukturfondsdelegationen har sitt sista beslutsmöte i maj.

För mer information kontakta:
Per-Ola Eriksson, landshövding, ordförande i strukturfondsdelegationen, 070-629 60 05
Inga-Greta Ekblom, huvudsekr. mål 1 Norra Norrland, 0920-964 13, 070-309 64 13
Jessica Sandqvist, informatör, 0920-960 25, 070-364 46 97