Norrköpings kommun

Norrköping och övriga kommuner är överens med Sverigeförhandlingen om Ostlänken

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 14:00 CEST

Norrköpings kommun har tillsammans med övriga kommuner längs sträckan Södertälje-Linköping gjort en principöverenskommelse med Sverigeförhandlingen gällande förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationslägen. Beskedet är positivt för det fortsatta arbetet med Ostlänken och tidplanen med byggstart 2017 ligger fast.

Ostlänken ger stora mervärden till Norrköping, som redan i dag växer med 1 500 invånare per år och är en del av Stockholms arbetsmarknadsregion. Ostlänken bidrar till kapacitetshöjning och en förbättrad kollektivtrafik, inte bara till Stockholm utan även inom den egna regionen. Den gamla stambanan kommer att finnas kvar även efter att de nya spåren tagits i bruk, vilket är positivt för pendeltrafiken då den kan köras på de äldre spåren och öka punktligheten avsevärt.

Därtill gynnar Ostlänken Norrköping som logistiskt centrum. Den kommer att stärka Norrköping ytterligare som ort att bo och arbeta i samt besöka. Satsningen innebär ett ökat bostadsbyggande och att tusentals nya jobb skapas.

– Jag är mycket glad över att alla kommuner är överens med Sverigeförhandlingen om förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationslägen. För Norrköpings del har vi planerat för det här länge och de kommande investeringarna finns med i långtidsbudgeten. Det innebär byggstart i Norrköping 2017, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser redan nu tillväxteffekter av Ostlänken gällande såväl befolkning som näringsliv. Fram till år 2035 är planen att det ska byggas 15 300 bostäder i Norrköping och sammanlagt 55 000 längs hela sträckan, säger Lars Ahlm (M), oppositionsråd och ledamot i styrgruppen för Ostlänken.

Sverigeförhandlingen och kommunerna arbetar nu vidare med de frågor som återstår innan avtal kan tecknas. Det handlar om slutliga avtalsformuleringar om framför allt avsnitten om beskrivning av kapacitet och tillträde för regional trafik på den nya banan samt preciseringar av statens leverans i form av järnvägsanläggningens grundutförande. Sverigeförhandlingen och kommunerna ser inte att det arbetet hindrar den principiella överenskommelsen.

– Intresset för Norrköping är mycket starkt, alla bidrar verkligen och arbetar för högtryck med planer för bostäder och etableringar. Det känns bra att vi kan hålla tidplanen, säger Åsa Byman Falck, kommundirektör.

Upplysningar
Lars Stjernkvist (S)
Titel: ordförande kommunstyrelsen
Telefon: 011-15 10 03 eller 0705-27 26 27

Lars Ahlm (M)
Titel: oppositionsråd och ledamot i styrgruppen för Ostlänken
Telefon: 011-15 11 50 eller 0725-83 69 67

Åsa Byman Falck
Titel: kommundirektör
Telefon: 011-15 34 01 eller 073-020 11 32

Ulf Arumskog
Titel: utvecklingschef och samordnare Ostlänken
Telefon: 011-15 10 75 eller 073-020 22 75

________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 81

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgörs i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!