Norrköpings kommun

Norrköping satsar på ökad tillväxt

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 10:00 CET

Norrköpings kommun har tecknat ett avtal med Stockholm Business Alliance (SBA) om ett näringslivspolitiskt samarbete med Stockholmsregionen fram till år 2020. Syftet är att nyttja och fortsätta främja Norrköpings starka tillväxtläge på nya arenor,  lokalt och regionalt inom Stockholmsregionen och därigenom öka attraktionskraften för människor, företag och kapital.

- I och med Norrköpings spännande utveckling  och beskedet om Ostlänken ser vi att det här samarbetet utvecklar och främjar Norrköping inom områden som berör näringsliv, myndighetsutövning och kommunikation. Vi ser det här som en möjlighet till att stärka Norrköping ytterligare med ökat fokus på regional utveckling, säger Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande.

Genom samarbetet får Norrköping också tillgång till samarbeten inom internationell marknadsföring och arenor under varumärket Stockholm - The Capital  of Scandinavia.

- Vi välkomnar Norrköping som tillsammans med de övriga 53 kommunerna  i Stockholmsregionen  har ett starkt erbjudande i den globala konkurrensen. Norrköping kommer att bli en än mer naturlig del av vår gemensamma utveckling i och med Ostlänken, säger Olle Zetterberg, VD för Stockholm Business Region.

Varje år genomförs en servicemätningen Insikt, vilket är i linje med Sveriges Kommuner och Landstings ambitioner. Utifrån  resultatet sätter kommunen upp mål och aktiviteter för att öka kundnöjdheten. Följande fem myndighetsområden mäts: brandtillsyn, miljötillsyn, bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd.

- För oss är det viktigt att erbjuda en bra service till företagen. Samarbetet med Stockholm Business Alliance möjliggöra nätverk och aktiviteter för näringslivsfrågor och myndighetsutövning så att vi kan bli bättre och ta del av andras erfarenheter. Vi vet sedan tidigare att de kontakter vi knyter leder till vidare aktiviteter  och blir allt viktigare. Genom att skapa fler samarbeten möjliggör det fler satsningar i Norrköping vilket gynnar vår positiva utveckling, säger Åsa Byman Falck, kommundirektör.

För att finansiera den samordnade verksamheten bidrar varje kommun med fyra kronor per invånare i kommunen, per den 1 januari varje år, med 2016 som första år. Avtalsperioden är 1 januari 2016- 31 december 2020.

Upplysningar:
Lars Stjernkvist (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-527 26 27

Åsa Byman Falck
Titel: kommundirektör
Telefon: 073-020 11 32

Foto: Fotofabriken

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!