Norrköping Science Park

Norrköping Science Park och Fiber Optic Valley i samarbete för fler Interaktiva tjänster till marknaden.

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 17:00 CET

Ett strategiskt viktigt samarbetsavtal har slutits mellan Norrköping Science Park och Fiber Optic Valley AB. Ett samarbete som ska ge ett starkare nationellt center för utveckling av interaktiva tjänster*.


Syftet med samarbetet är att samverka för att få synergieffekter inom exempelvis områdena interaktiva tjänster och fiber till hemmet. Ett samarbete som helt enkelt ska generera ett starkare nationellt center för utveckling av interaktions- och tjänstedesignlösningar, där ett av många exempel kan vara möjligheten att kommunicera med sin vårdgivare genom tal och bild, direkt via TV:n i hemmet.


Samarbetet sker bland annat genom gemensamma aktiviteter och projekt, men även genom marknadsföring inför projekt eller gentemot gemensamma intressenter.


-Fiber Optic Valley bidrar till att utveckla nätverk av företag inom området bredbandstjänster, fiber till hemmet och specialfiberapplikationer. Tillsammans med Norrköping Science Park blir nätverket ännu starkare och vi kan genomföra tester och projektaktiviteter som ger nya innovationer, säger Magnus Burvall, VD Fiber Optic Valley.


- Vi vill kunna erbjuda tillgång till testmiljöer på olika platser i landet, inte bara i fjärde storstadsregionen, säger Karin Ahl, klustercoach för Interaktiva tjänster hos Norrköping Science Park. Genom det här samarbetet kan vi bidra till utveckling av fler tjänster med digitala gränssnitt, fortsätter hon.


Fiber Optic Valley arbetar för att Sverige ska bli världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik. Kärnan i verksamheten är att hjälpa globala och lokala företag att växa. Detta sker genom ett unikt stöd genom forskning, utbildning, finansiering, kontakter och affärsutveckling - och en lika unik testmiljö för tekniska och beteende-vetenskapliga studier.


Norrköping Science Park drivs i nära samarbete mellan Linköpings Universitet (LiU), Norrköpings kommun och näringslivet. I och omkring LiU Norrköping bedrivs forskning och utveckling på hög nivå. Det gäller till exempel Interaktiva tjänster. Här skapas förutsättningar för nya affärsidéer och företag att hitta sin plats i Norrköping och regionen som helhet.


Mer information

Kontaktperson Fiber Optic Valley: Magnus Burvall, 070-312 00 22
Kontaktperson Norrköping Science Park: Karin Ahl, 070-280 12 65


*Interaktiva tjänster - nya tjänster överförda genom digitala tekniker och presenterade via befintliga eller nya gränssnitt såsom TV, mobiltelefon och dator.