Norrköping Science Park

Norrköping Science Park och Gaia System AB utvecklar nya gränssnitt för kommunikation

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:59 CEST

Gaia System AB är företaget som Norrköping Science Park har valt att samarbeta med för att bryta ny mark i informationsflödet. Det internationella projektet Caddies där Norrköping Science Park deltar, testar och utvecklar metoder för att hjälpa hyresgäster att få större inflytande i sitt närområde. Norrköping, Helsingfors och Riga är de städer som ingår i projektet. I Norrköping står kommunikationen i fokus och nya gränssnitt skapas för att spegla informationsflödet från webbaserade källor.

 

Caddies är ett samarbetsprojekt mellan tre städer; Norrköping i Sverige, Helsingfors i Finland och Riga i Lettland. I varje stad driver en partner projektet; Hyresbostäder i Norrköping, Helsinki Neighbourhoods Association i Helsingfors och Riga City Council Housing and Environment Department i Riga. Syftet med projektet är att hitta nya vägar för hyresgäster att vara mer delaktiga i sitt eget närområde. De boende ska vara en del av utvecklingen, de ska känna att de kan påverka och utveckla sin närmiljö. Inom ramen för projektet i Norrköping finns Norrköping Science Park som tillhandahåller kunskap och kompetens inom klustret Interaktiva tjänster. För att utveckla nya kommunikationslösningar till projektet har ett samarbete med It-konsultföretaget Gaia System AB inletts.

-        Inom vårt kluster för Interaktiva tjänster har vi många företag med hög kompetens, säger Karin Ahl, klustercoach hos Norrköping Science Park. Gaia är ett företag som vågar och kan bryta ny mark genom nya kommunikationslösningar.

Gaias uppgift inom projektet blir att skapa nya gränssnitt som behövs för att förmedla information till hyresgäster. Lösningen ska fungera i alla tre städer och svara upp till de tekniska och kulturella skillnader som finns.

-        Vi tycker det är spännande att få vara med och utveckla en internationell teknisk lösning med utmaningar såsom språkbarriärer och skilda tekniska förutsättningar. Vi vill skapa någonting utöver befintliga sociala medier som dessutom främjar grannsämjan, säger Johan Lindén, teknisk chef och vice VD på Gaia.

I oktober kommer en prototyp för gränssnittet att presenteras. Därefter väntar implementering och vidare utveckling i projektet. För Norrköping Science Park är samarbetet med Gaia ett viktigt steg i en internationaliseringsprocess.

-        Vi närmar oss en internationell marknad tillsammans med ett av våra klusterföretag, något som skapar värde i vårt kluster och bidrar till en mycket positiv utveckling, säger Karin Ahl.

 

Kontaktinformation:
Karin Ahl, klustercoach Norrköping Science Park: 011-26 41 95
Johan Lindén, vice VD Gaia System AB: 011-26 42 66

Norrköping Science Park drivs i ett nära samarbete mellan Linköpings Universitet, Norrköpings Kommun och näringslivet. Verksamheten skapar förutsättningar för att nya affärsidéer och företag ska hitta sin plats i Norrköping och regionen som helhet, med fokus på Visualisering, Tryckt Elektronik och Interaktiva tjänster.