Norrköpings kommun

Norrköping utvald till jämställdhetsprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 10:45 CEST

Under 2017 får 15 kommuner möjlighet att utveckla sitt jämställdhetsarbete via ett projekt från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kommunerna ska benchmarka med syftet att kunna ge kvinnor och män en jämställd service och bemötande.

Norrköpings kommun kommer tillsammans med Linköpings kommun ingå i en grupp med Jönköpings kommun som modellkommun. Projektet startar i januari 2017 och pågår ett år framåt i tiden. Därefter blir Norrköpings kommun en modellkommun för två andra kommuner.

– Det ska bli spännande att se hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att öka jämställdheten i Östergötlands två största kommuner. Jämställdhet är en viktig fråga för oss och det är nödvändigt att ständigt utveckla det arbetet, säger Kikki Liljeblad (S), kommunalråd.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan. Deltagarna träffas fem gånger under året. Mellan träffarna genomförs förbättringsåtgärder på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Det är roligt att få just Jönköping som modellkommun. De har lång erfarenhet av förbättringsarbete och arbetar för att kvinnor och män garanteras lika villkor och likvärdig behandling i kommunens alla verksamheter, på ett sätt som Norrköping är intresserad av att lära sig mer om. För att uppnå jämställdhet kan kvinnor och män inte alltid behandlas lika, ibland behöver de behandlas olika – men likvärdigt, säger Jolanda van Vliet, folkhälsocontroller.

Alla kommuner skickar tre representanter, en politiker, en chef och en nyckelperson.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker benchmarkar med politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som projektet ger nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger Lillemor Harnell, projektledare på SKL.

Benchmarking
Benchmarking är en metod för att jämföra den egna verksamhetens arbetssätt, processer och resultat med den organisation som levererar bäst verksamhet. Det är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder. Syftet är att få insikt och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten.

Upplysningar
Jolanda van Vliet
Titel: folkhälsocontroller
Telefon: 011-15 29 51

Kikki Liljeblad (S)
Titel: kommunalråd
Telefon: 070-628 59 28

Lillemor Harnell
Titel: projektledare, SKL
Telefon: 08-452 78 23
_______________________________________________________
Avsändare: Kajsa Nilsson, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 84

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!