Norrköpings kommun

Norrköpings kommun deltar på toppmöte med Nordic City Networks

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 16:00 CET

Idag deltar Christian Widlund (C), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, på ett toppmöte i Köpenhamn med Nordic City Networks. Nätverket är ett forum för tillväxtkommuner för samverkan kring stadsutveckling.

Norrköping befinner sig i en resa från industristad till kunskapsstad och det är mycket som rent stadsutvecklingsmässigt ska planeras för detta. Då är det viktigt att via olika nätverk få kunskaper och göra jämförelser mellan städer för att kunna skapa en så attraktiv stad som möjligt.

– Det är viktigt att Norrköpings kommun är med och deltar och utbyter erfarenheter i frågor rörande stadsutveckling, säger Christian Widlund (C). Norrköping behöver ta del av andras erfarenheter och lärdomar och samtidigt delge andra våra erfarenheter.

I nätverket ses Norrköping som ett bra exempel och många är mycket intresserade av Norrköping. De är imponerade av hur Industrilandskapet har utvecklats och integrerats i staden och med universitetet samt att nytt byggs och mer planeras. Gemensamt för städerna i nätverket är att alla har ett universitet i staden. Ett universitet har stor betydelse för stadens utveckling som städerna kan dra nytta av.

– Vi har stor nytta av att delta på sådana här möten. Vi kan till exempel hämta kunskap om hur vi ska planera staden för att attrahera ett framtida näringsliv eller utbyta erfarenheter kring hur vi på bästa sätt arbetar med en socialt hållbar stad och hur vi planerar staden för att skapa gemenskap för människor, säger Linda Apelgren, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret. 

Nordic City Network är ett nätverk och en tankesmedja bestående av 18 nordiska städer som arbetar med att utveckla de nordiska städerna till innovativa, demokratiska och attraktiva urbana samhällen.

Upplysningar:
Christian Widlund (C)
Titel: vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Telefon: 0708-99 30 00

Linda Apelgren
Titel: planarkitekt på stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011-15 13 16
________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!