Norrköping Science Park

Norrköpings kommun fortsätter stödja Printed Electronics Arena, PEA, med 3 Mkr. Satsningen ska skapa mer näringsliv runt den världsledande forskningen kring Tryckt Elektronik.

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 10:41 CEST

P R E S S I N B J U D A N

Kommunfullmäktiges ordförande Eva Andersson kommer att överlämna en symbolisk check till PEAs processledare, Tommy Höglund vid pressträffen. Möjlighet finns även att ta del av produkter och prototyper av tekniken. 

I direkt anslutning till pressträffen anordnas ”PEA Summit”, där ett 70-tal forskare, entreprenörer och investerare möts för att diskuterar de unika och patentskyddade innovationer som redan idag finns redo att leverera till industrin eller utveckla till egna bolag.   

Varmt välkommen till pressträff för att höra mer om satsningen kring PEA! 

När: tisdag den 16 oktoberTid: 15:30
Var: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping

Upplysningar:
Evelina Johansson, pressansvarig, Printed Electronics Arena (Norrköping Science Park). Tel: 011- 26 41 93Tommy höglund, processledare Printed Electronics Arena. Tel: 011-36 31 28

Norrköping Science Park möjliggör entreprenörskap och innovation för hållbar tillväxt.