Norrköpings kommun

Norrköpings kommun står upp för Öppen ingång

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 14:25 CEST

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har krävt att socialnämnden i Norrköpings kommun vidtar åtgärder för att säkerställa individuellt anpassade insatser inom missbruksvården. Kommunen har gjort en medveten satsning på sin öppenvårdsverksamhet och ställer sig på flera punkter frågande till IVO:s krav.

För att kunna erbjuda en lättillgänglig service för samtliga invånare har socialtjänsten i Norrköpings kommun gjort en stor satsning på Öppen ingång till missbruksvården. Ungefär 560 stödinsatser registrerades under 2015 via den öppna ingången och de uppföljningar som gjorts visar på stor nöjdhet.

IVO och Norrköpings kommun har olika tolkningar om var gränsen mellan allmänt riktade insatser och individuella insatser går. Lagligheten i kommunens beslut faller inte inom ramarna för IVO:s tillsyn, och dessutom saknas i nuvarande lagstiftning närmare reglering av vilka insatser som kräver individuella biståndsbeslut. IVO har heller inte kunnat peka ut några missförhållanden som har betydelse för enskilda personers möjlighet att få de insatser som de har rätt till.

– Därför ställer Norrköpings kommun sig frågande till IVO:s krav om säkerställande av individanpassade insatser och ett eventuellt föreläggande, säger Yvonne Thilander, socialdirektör.

Möjligheten till öppen ingång utesluter inte på något vis möjligheten till att söka bistånd till kommunens övriga stöd- och behandlingsinsatser. Norrköpings kommun arbetar för att missbruksvården ska vara lättillgänglig och därmed leda till att vården ska vara lätt att nå i ett tidigt skede.

– Norrköpings kommun tycker att öppen ingång till insatser är viktig för missbruksvården, så att det är lätt att få hjälp för den som behöver, säger Roger Källs (S), ordförande socialnämnden.

Upplysningar
Yvonne Thilander
Titel: socialdirektör
Telefon: 011-15 23 03

Roger Källs (S)
Titel: ordförande socialnämnden
Telefon: 070-313 31 68

_________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 81

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgörs i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!