Luftfartsverket, LFV

Norrköpings kommun tar över flygplatsen

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 15:43 CEST

Vid årsskiftet tar Norrköpings kommun över driften av flygplatsen på Kungsängen från Luftfartsverket.

- Ska Norrköping vara ett logistiskt nav är flygplatsen oumbärlig, betonar Kristin Lundberg (fp).

- Med utbyggd hamn, expanderande flygplats, förbättrande landsvägskommunikationer och en snabbjärnväg mellan Östergötland och Stockholm stärker Norrköping sin position som logistikcentrum i Mellansverige, framhåller Karin Jonsson (c).

Jämfört med andra flygplatser i regionen har Norrköping, med över 2,4 miljoner invånare inom en radie på 15 mil, det bästa resandeunderlaget. 4C-klassningen, vilket krävs för att ta ner större plan, gör dessutom att Norrköpings flygplats uppfyller de krav som ställs på en modern internationell flygplats med reguljärflyg och chartertrafik. Detta gör att flygplatsen kan expandera utan större problem.

- Kungsängen är den flygplats i regionen som klarar länets behov. Därför måste vi ta ansvar för att den används på ett sätt som gynnar regionen, säger Margaretha Ericsson (kd).

- Istället för att lägga i en broms vill vi ge näringslivet förutsättningar att utvecklas här i Östergöt-land. Goda flygförbindelser fungerar inte bara som en injektion för nya jobb i tillväxtbranscher. De ger oss också nya kontaktytor med omvärlden, påpekar Mattias Ottosson, kommunstyrelsens ordförande (s).

- En affärsmässigt bra flygplatsoperatör ska driva flygplatsen medan Norrköpings kommun står som huvudansvarig och ägare. För att bli lönsam i ett långsiktigt och uthålligt perspektiv måste Kungsängens flygplats möta näringslivets och övriga resenärers krav, säger Jörgen Rundgren (m) som understryker betydelsen av en bred politisk förankring.

Med rätt utbud finns förutsättningar ta hand om 500 000 flygresenärer per år. Reguljära flyglinjer till Köpenhamn, Östersjöstaterna och andra destinationer skulle kunna serva näringslivet medan utbyggt fraktflyg och charter skapar förutsättningar för en långsiktig verksamhet på Kungsängen. Ett starkt helhetskoncept kommer även att attraherar andra aktörer som lågprisflyget.

- Vår ambition är att medverka till en positiv utveckling av den svenska flygplatsstrukturen Med lokala ägare ökar förutsättningarna för att anpassa verksamheten till den lokala och regionala utvecklingen, säger generaldirektör Lars Rekke på Luftfartsverket.

Övertagandet förutsätter godkännande av Norrköpings kommunfullmäktige, Luftfartsverkets styrelse och regeringen. Inom ramen för LFVs översyn av flygplatsstrukturen planeras även förändringar av ägarskap och drift av Karlstad och Jönköping flygplatser.

För mer information, kontakta
Mattias Ottosson, kommunstyrelsens ordförande (s), 073-020 10 56.
Karin Jonsson (c), 073-28 542 60
Margaretha Ericsson (kd), 073-020 23 52.
Kristin Lundberg (fp), 073-020 11 50.
Jörgen Rundgren (m), 073-020 23 51.
Lars Rekke, generaldirektör Luftfartsverket, 0708-19 21 20.
Olle Sundin, Chef Division Flygplatsgruppen, Luftfartsverket, 0708-91 61 75.
Björn Johansson, kommundirektör, 073-020 26 30.