Mactive AB

Norrköpings Tidningars satsningar på nya medier kräver nya samordnade system

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 15:58 CET

Norrköpings Tidningar har en uttalad datastrategi för sin koncerngemensamma datadrift. System skall vara baserade på en Windows/Citrix-plattform och installeras i koncernens gemensamma datacentral i Norrköping. Norrköpings Tidningar har en uttalad strategi att utveckla lokala mediehus med flerkanalspublicering. Koncernens kraftiga tillväxt har drivit fram ett utbyte av befintliga äldre annonssystem till ett nytt koncerngemensamt system som svarar upp mot de marknadsbehov som vuxit fram under de senaste åren. Efter en grundlig utvärdering av tänkbara system på marknaden föll valet på Mactives nya AdBase III. NT-koncernen består idag av sex dagstidningar, en gratistidning, två radiostationer, en TV-station samt ett flertal webbportaler.

"Valet var ganska enkelt", säger Sören Andersson, IT-chef och chef för nya medier i NT-koncernen. "Vi behöver ett system som uppfyller vår datastrategi och som stödjer vår strävan till koncernsamordning. Ett system som klarar av att hantera annonsering i så vitt skilda medier som tidning, Internet, radio och TV. Vi vill även ha ett system som är byggt på modern IT-teknologi och som har framtiden för sig."

"Vi är oerhört glada att Norrköpings Tidningar valt vårt system som sin framtida lösning för koncernen. AdBase III är från grunden designat för att hantera många företag i en och samma databas, samtidigt som det är ett skalbart system som innehåller stöd för samtliga mediakanaler", säger Jonas Bringle, Marknadschef på Mactive.

AdBase III är ett modernt annonssystem som passar såväl större koncerner som mindre tidningar. Systemet är en komplett lösning för att hantera annonsflödet från ”self service” via Internet eller bokningscentraler till annons- och sidproduktion i InDesign eller Quark. Integrerade CRM-lösningar ger säljare och säljledning en bra överblick över planering och uppföljning av säljaktiviteter.


För ytterligare information kontakta:
Jonas Bringle, Marknadschef Mactive AB
Tel: +46 42 25 39 34
Mobil: +46 733 25 39 34
jonas.bringle@mactive.se
www.mactive.se