Västerbotten Investment Agency

Norrländsk bioenergi öppnar för nya affärsmöjligheter med Kanada

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 07:00 CEST

Norrländsk kompetens inom bioenergi visar på internationell dragningskraft då en stor grupp från Kanada besöker Skellefteå och Piteå den 6 september för att öka sin kunskap om marknaden och stärka banden regionerna emellan. Norra Sverige och Kanada har många likheter och gemensamma nämnare, inte bara i geografiska förutsättningar utan också inom näringslivsstruktur. Båda är framstående inom gruvnäringen, träindustrin och det bedrivs världsledande medicinsk forskning inom liknande områden.

Delegationen, som består av högt uppsatta politiker och tjänstemän, kommer till Sverige med en diger agenda där en del av syftet är att stärka affärsbanden länderna emellan. Delegationen vill också se vad som kan göras för att främja nya affärsutbyten, investeringar och forskningssamarbeten. De är mest intresserade av att se exempel på nya tekniska lösningar och innovationer inom bioenergikombinat, biomassa, biobränslen och förnyelsebar energi.  

Delegationen består av följande personer:

 • Joe Maure, Forest Bioeconomy Coordinator, Ministry of Northern Development, Mines & Forestry – Ontario
 • Kathleen McFadden, Director, Ministry of Northern Development, Mines & Forestry – Ontario
 • Rolf Fyne, Director of Business Development – British Columbia
 • France Bourdon, Director Business Development, Investissement Quebec - Quebec
 • Jim Richard, Business New Brunswick
 • Lorne Morrow, CRIBE – Ontario
 • Peter Åsman, Industry Advisory, FPInnovations
 • Catherine Cobden, Forest Products Association of Canada
 • Sten Nilsson, Forest Products Association of Canada
 • Aude Fournier, Operations Manager, IFPP, Natural Resources Canada
 • Irene Coyle, Natural Resources Canada
 •  Maria Stenberg, Trade Commissioner, Canadian Embassy – Sweden

I Skellefteå ska gruppen träffa Skellefteå Kraft som presenterar sina lösningar inom förnyelsebar bioenergi och bjuder på en rundvandring runt bioenergikombinatet i Hedensbyn. Därefter åker de till Piteå för att besöka Solander Science Park och höra mer om utvecklingen av DME-bränsle.

Vi som länsorganisation är mycket glada över det här besöket till regionen och hoppas att det kan medföra nya affärsmöjligheter inför framtiden. Vi är övertygade om att det finns stor potential i en vidareutveckling av utbytet mellan företag i Västerbotten och Kanada, säger Anders Wangby, Västerbotten Investment Agency. Det finns redan idag exempel på lyckade Kanadensiska etableringar i länet, främst inom gruvnäringen, och vi välkomnar såklart fler investeringar inom alla områden. 

 För mer information
Kanadas ambassad
Maria Stenberg, trade commissioner, Embassy of Canada
070-896 97 43
maria.stenberg@international.gc.ca

Västerbotten Investment Agency 
Anders Wangby, verksamhetsansvarig, Västerbotten Investment Agency
070-595 19 30
anders.wangby@viavasterbotten.se
www.viavasterbotten.se

Om Västerbotten Investment Agency

Västerbotten Investment Agency (VIA) arbetar för att göra Västerbottens län till det mest attraktiva alternativet för utländska företag och investerare som funderar på att etablera eller expandera sin verksamhet i Sverige. Med expertkunskap i en mängd nyckelsektorer erbjuder VIA information om affärsmöjligheter samt assistans genom hela investerings- och etableringsprocessen. VIA är en regional partner till myndigheten Invest Sweden.