ManpowerGroup

Norrland toppar sysselsättningsligan

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2015 07:58 CET

Arbetsgivarna i norra Sverige lämnar en rejält optimistisk jobbprognos och sysselsättnings-trenden +16 procent är den högsta i landet inför det kommande kvartalet. Bland övriga regioner har de båda storstadsregionerna Stockholms- och Uppsalaregionen och Västsverige lämnat beskedligare prognoser medan Skåne ser fram emot en aktiv arbetsmarknad.

En branschöversikt visar att hotell- och restaurangbranschen går starkast. Transportsektorn ser ut att hämta sig efter en rejäl svacka medan byggbranschen förväntar sig en sysselsättningsnedgång under den kommande tremånadersperioden.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för norra Sverige är alltså +16 procent, en ökning med 12 procentenheter jämfört med förra kvartalet och med 18 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +4 procent.

- Norra Sverige har lämnat sin starkaste jobbprognos på nästan tre år vilket tyder på en mycket aktiv arbetsmarknad både bland större och mindre företag, säger Lars Forseth, VD på ManpowerGroup Sverige.

Stockholm och Uppsala backar

Arbetsgivarna i fem av sex regioner lämnar positiva jobbprognoser. Störst efterfrågan på arbetskraft rapporteras alltså återigen från norra Sverige. Stockholm och Uppsala län har lämnat en nollprognos och Stockholmsregionens arbetskraftsefterfrågan går därmed ner med fem procentenheter jämfört med förra kvartalet. Även Västsverige förväntar sig en lågaktiv arbetsmarknad. Skånes arbetsgivare ser dock fram emot ett aktivt jobbkvartal medan östra Götaland drar ner sin prognos både på kvartals- och årsbasis. Mellansverige ökar något.

Hotell och restaurang i topp och byggbranschen drar ner

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos, medan offentliga sektorn lämnat en nollprognos. Starkast prognos kommer från hotell- och restaurangbranschen där nästan var tredje arbetsgivare tror på fler jobb under våren 2015. Även transportsektorn ser efter några problemtyngda prognoser nu fram emot ett positivt jobbkvartal. Gruvnäringen har återigen halkat ner till en negativ nivå, liksom byggbranschen som rasat ner 18 procentenheter jämfört med förra kvartalets prognos.

Få tecken på global återhämtning

Globalt rapporteras positiva jobbprognoser från 40 av 42 undersökta länder. Men även om Europa nu ser ut att komma på fötter igen och USA går fortsatt starkt, finns få tecken på att arbetsmarknaderna globalt helt har återhämtat sig. Kina rapporterar återigen minskad arbetskraftsefterfrågan och prognosen inför årets andra kvartal är den lägsta sedan 2009.

Starkast prognoser lämnas av arbetsgivarna i Taiwan, Indien, Japan och Panama. De svagaste, och enda negativa, kommer från Italien och Brasilien. De brasilianska arbetsgivarna har därmed lämnat sin första negativa prognos någonsin.

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43, hans.makander@manpowergroup.se

www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

Rapporten i sin helhet

Film där VD beskriver resultaten

Diagram

Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 2015 presenteras den 9 juni 2015.

Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer
Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 11 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet, istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med över 65 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 42 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.

Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.

Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada.

Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister.

Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med över 65 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 42 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner.

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.