Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Norrlands tillväxt

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:07 CET

Den 24 oktober samlades i Sundsvall 250 deltagare från Gävle i söder till Luleå i norr för att diskutera Norrlands tillväxt. Deltagarna representerade kommuner, näringslivet, universitet, statliga myndigheter, landsting och intresseorganisationer från hela Norrland. På plats fanns även samtliga fem landshövdingar. I programmet fanns en rad kända föreläsare som Stefan Löfven, förbundsordförande i IF Metall, Mats Qviberg, VD investmentbolaget Öresund och industrimannen Carl Bennet.

Konferensen var att samarrangemang mellan norrlandslänen med länsstyrelsen Västernorrland som samordnare och värd för dagen.

Färsk rapport on Norrlands tillväxföretag
De norrländska tillväxtföretagen och deras syn på lokala och regionala lokaliseringsförhållanden har, på uppdrag av de fem nordligaste länsstyrelserna, undersökts av en oberoende konsult. Rapporten presenterades vid konferensen. Nedan följer rapportens resultat i urval:

* Mellan år 2000 och 2005 har ett urval av 500 tillväxtföretag fördubblat antalet anställda, från 27 000 till 50 000.
* Tillväxtföretagen finns i hela Norrland, men Sundsvall är den kommun som har flest, 54 av de 500 i urvalet.
* 89 procent av företagen bedömer att de kommer att öka omsättningen de närmsta tre åren.
* 62 procent av företagen bedömer att de kommer att öka antalet sysselsatta de närmsta tre åren. Företagen är överlag positiva till det rådande näringslivsklimatet.


Företagen identifierar också ett antal utvecklingsområden:* Infrastruktur och kommunikationer måste förbättras för att överbrygga långa avstånd till avsättningsmarknader och gles befolkningsstruktur.
* Tillgången på yrkesutbildad arbetskraft måste förbättras.
* Forskning och tillgång på högskoleutbildad arbetskraft är viktigt, särskilt för större företag.