Skatteverket

Norrlandskommuner först ut med lägenhetsnummer

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 12:50 CEST


Under det kommande halvåret ska de som bor i flerbostadshus få sina adresser kompletterade med lägenhetsnummer. Det sker genom att Skatteverket skickar brev till 2,8 miljoner personer som bor i lägenhet och frågar dem om deras lägenhetsnummer. Först ut är kommunerna i norra Sverige.

- Vi börjar nu med kommunerna i Norrbottens län samt Lycksele och Skellefteå. De som får breven ska sedan lämna sitt lägenhetsnummer till oss. Enklast gör man det på vår webbplats eller via knapptelefon, säger Robin Mångs på Skatteverket.

Det är riksdagen som har beslutat att alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister och att folkbokföringen ska kompletteras med lägenhetsnummer. Uppgifterna ska sedan användas av Statistiska centralbyrån för att ta fram statistik.

- Med lägenhetsnummer blir det enklare och billigare att ta fram information om hushåll och bostäder. Statistiken behövs exempelvis för kommunernas planering, fortsätter Robin Mångs.

Totalt kommer Skatteverket att skicka 2,8 miljoner förfrågningar som berör omkring 5 miljoner personer. Det är den som äldst i en familj som får förfrågan om lägenhetsnumret. Han eller hon svarar för hela familjen om förfrågan omfattar mer än en person. Breven skickas från slutet av september 2010 till mitten av mars 2011.

- Alla personer som bor i lägenhet blir folkbokförda på lägenheten istället för som nu på den fastighet där lägenheten ingår, säger Ingegerd Widell på Skatteverket.

Fastighetsägaren har ansvar för att lägenheterna har numrerats och att informationen finns väl synlig i fastigheten. Personer som bor i enfamiljshus omfattas inte av denna förändring.

Kontakt:
Robin Mångs
Tfn: 010 574 80 21
Mobiltel: 073 942 04 81

Ingegerd Widell
Mobiltel: 070 955 82 32

Pressjour
Tfn: 010 574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se