Region.Västerbotten

Norrlandsresetaxan kan höjas från 1 juli 2015

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2015 14:31 CEST

En höjning av Norrlandsresetaxan har antagits av regionfullmäktige, som gäller vid resor över länsgränserna i de fyra nordligaste länen. Det kan bli en generell höjning på 3,5 procent avseende periodkort från och med 1 juli 2015 förutsatt att alla länen är överens.

– Det är inte enkelt att få till den gemensamma taxan för resenärer över länsgränserna. Det har vi jobbat med länge. Jag är glad att vi har kommit så här långt och att regionfullmäktige äntligen har antagit den, säger Peter Olofsson, (S), ordförande för kollektivtrafikutskottet vid Region Västerbotten.

Taxan för Norrlandsresan över länsgränserna har inte förändrats sedan sommaren 2011. Länstrafiken i Västerbotten har fått i uppdrag av myndigheterna i samtliga fyra norrlandslän att ta fram ett förslag till revidering av taxan.

Förslaget innebär att revidera norrlandsresetaxan med 2,8 procent avseende enkelbiljetter och rabattkortsresor samt med 4,5 procent avseende periodkort samt en generell höjning med 3,5 procent.

Taxorna ska därefter följande år justeras enligt konsumentprisindex (KPI): förändring stigande. Vid eventuellt sjunkande KPI förändras inte den då gällande taxan,

Taxeförändringen kan komma att genomföras den 1 juli 2015 förutsatt att samma beslut fattas i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland.

För mer information:

Peter Olofsson, (S), Ordförande Kollektivtrafikutskottet vid Region Västerbotten, 070-250 05 41

Heidi Thörnberg, Myndighetschef, Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten
070-5165735
heidi.thornberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, Kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/