Randstad AB

Norrmän dubbelt så tillgängliga på jobbet jämfört med svenskar

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 11:37 CET

I Norge är gränsen mellan jobb och fritid mer utsuddad jämfört med i Sverige och Danmark och arbetstiden blir allt mer flexibel i de nordiska länderna. Det visar undersökningen Workmonitor som bemanningsföretaget Randstad har gjort i 32 länder världen över.

44 % av norska arbetstagare anger att deras arbetsgivare förväntar sig att de ska vara tillgängliga efter arbetstid. I Sverige är det bara 23 % som känner att deras arbetsgivare förväntar sig att de ska vara tillgängliga efter jobbet och i Danmark är siffran 22 %. Det är en oväntad siffra enligt Daniel Berglind, marknadschef på Randstad, som menar att vi har en uppfattning om att norrmän inte är lika arbetsbenägna som svenskar.

– Idag reser många svenskar till Norge för att arbeta och en vanlig uppfattning vi har är att norska arbetsgivare föredrar svenskar framför norrmän för att vi är ambitiösare och mer disciplinerade. Därför är det överraskande att dubbelt så många norrmän som svenskar svarar att de förväntas vara tillgängliga på jobbet efter arbetstid, säger Daniel Berglind.

Undersökningen visar även att vi blir mer och mer flexibla och att en vanlig åtta timmars arbetsdag blir allt mer sällsynt. Nästan 50 % av svenska arbetstagare utför arbetsuppgifter utanför arbetstid och lika många hanterar privata ärenden på arbetstid. Mer än hälften tar dessutom emot telefonsamtal och läser e-post utanför jobbet och under sin semester. Denna trend syns även i Danmark och Norge och att kunna ha en flexibel personal är oerhört viktigt för företag idag, menar Daniel Berglind.

– Det ställs allt högre krav på företags flexibilitet idag för att kunna konkurera på den internationella marknaden och därmed ökar kraven på att ha en flexibel personalpolicy. Principen frihet under eget ansvar blir allt vanligare och det är många arbetstagare som uppskattar flexibilitet på arbetet, säger Daniel Berglind.

Ytterligare information

Marknadschef på Randstad Sweden, Daniel Berglind, nås på telefon 031 3336051 eller via e-post: daniel.berglind@randstad.se

Bakgrund

Randstad Workmonitor lanserades i Holland 2003 och idag inkluderar undersökningen 32 länder i hela världen. Randstad Workmonitor publiceras fyra gånger per år och undersöker både lokala och globala trender på arbetsmarknaden.

Den kvantitativa studien har genomförts via ett frågeformulär online och inkluderar personer i åldern 18-65 år som arbetar minst 24 timmar per vecka. Det har gjorts minst 400 intervjuer per land. Undersökningen genomfördes mellan den 20 januari och den 14 februari 2012. 

Shaping the world of work, så lyder Randstads mission. De hjälper människor att hitta arbete och hjälper verksamheter att hitta rätt medarbetare. Randstad matchar kvalificerade kandidater med enastående karriärmöjligheter och bidrar därmed positivt till många människors vardag. Randstad löser på samma sätt en väsentlig och omfattande uppgift för verksamheterna som därmed kan koncentrera sig på att nå sina egna målsättningar.

Randstad Sverige är en del av den internationella koncernen Randstad Group. Randstad förmedlar varje dag arbeten till fler än 450 000 människor i hela världen. De finns representerade i 45 länder och har 4 100 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien. I Sverige är de bland de främsta bemanningsföretagen med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Västerås och Uppsala.