Stockholms stad

Norrmalms kommunala förskolor har fortsatt höga resultat

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 13:31 CEST

Nästan nio av tio norrmalmsföräldrar är som helhet nöjda med sitt barns förskola, kan rekommendera förskolan och tycker att barnets utveckling och lärande uppmuntras. Det visar årets förskoleundersökning som Stockholms stad genomfört.

– Norrmalms förskolor håller hög klass med ett stort fokus på barnen och vårdnadshavarna. Det är naturligtvis glädjande när vi får kvitto på att vårt kort- och långsiktiga arbete ger så fina resultat! säger Alexandra Östback, stadsdelsnämndens ordförande.

– Ett par områden där nöjdheten ökat ytterligare i år är vårt arbetssätt som bidrar till att utveckla barnens sociala förmågor och uppmuntrar dem att ta eget ansvar, säger Johanna Hult, avdel-ningschef förskole- och fritidsavdelningen. – Sedan är vårdnadshavarna särskilt nöjda med personalens bemötande gentemot barnen.

‒ Något färre är nöjda med hur förskolan ger barnen möjlighet att utnyttja stadens kulturutbud, men däremot är fler nöjda med hur vi uppmuntrar barnen att själva uttrycka sig till exempel genom bild, musik och dans. Maten är viktig och nästan nio av tio anser att det serveras varierad och näringsrik kost på förskolan.

‒ Förskoleundersökningen är ett viktigt underlag för oss att fortsätta utveckla kvaliteten i förskolan. Vi vill tacka alla som svarat som hjälper oss i den uppgiften, avslutar Johanna Hult.

Undersökningen publiceras inom kort på stockholm.se/brukarundersokningar.

Kontaktperson

Johanna Hult, avdelningschef för förskole- och fritidsavdelningen, tfn 08-508 09 310, johanna.hult@stockholm.se

 

Följ oss på Twitter: http://twitter.com/norrmalmsdf

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Tulegatan 13, Box 3128, 103 62 Stockholm

Telefon: 08-508 090 24/0761-20 90 24

E-post: arja.lindholm@stockholm.se

www.stockholm.se

Twitter: @norrmalmsdf