Kriminalvården

Norrtälje inleder ADHD-projekt

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 16:30 CET

Kriminalvården har fått klartecken för ytterligare ADHD-projekt, denna gång på anstalten Norrtälje.

Kriminalvården har inlett ett ADHD-projekt med intagna som ska friges från anstalten Håga utanför Södertälje. Läs mer om detta i högermarginalen.

Nu är det också klart med ett liknande projekt på anstalten Norrtälje i samarbete med psykiatrin i Stockholms läns landsting.
Behandling i anstalten

- Den stora skillnaden är att på Norrtälje sker hela behandlingen under tiden i anstalt, säger Anders Ekström, biträdande kriminalvårdschef på anstalten Norrtälje med ansvar för projektet.

- Det innebär att Kriminalvården måste anpassa och utveckla verksamheten i anstalten och att personalen fortlöpande utbildas och ges handledning, säger han vidare.

Det är den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm som nu gett klartecken till projektet på Norrtälje. Sedan tidigare har Läkemedelsverket godkänt studien.
Ska bo i Stockholm

De intagna som ska få behandling på Norrtälje ska vara hemmahörande i Stockholms län. De väljs ut genom en omfattande enkätundersökning och genom neuropsykiatriska utredningar där ADHD fastställs innan behandling inleds.

Läkemedelsbehandlingen med Concerta pågår sedan i ett år med regelbunden uppföljning och utvärdering.

- Syftet med projektet är att se om Concerta minskar ADHD-symtomen för vuxna kriminella med ADHD, säger professor Nils Lindefors vid Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Institutet.
Förbättrad behandling

- Vi hoppas också att framgångsrik läkemedelsbehandling ska leda till att intagna med ADHD bättre kan tillgodogöra sig Kriminalvårdens rehabilitering, säger han.

Det övergripande målet med projektet för Kriminalvårdens del är just att förbättra behandlingen av lagöverträdare med ADHD-problematik och på så sätt minska risken för återfall i missbruk och brott.För ytterligare information:
Anders Ekström, projektledare anstalten Norrtälje, tfn 0176-29 62 35
Nils Lindefors, projektansvarig Stockholms läns sjukvårdsområde, tfn 08-585 865 35
Ylva Ginsberg, projektledare Stockholms läns sjukvårdsområde, tfn 08-517 767 78

Fakta ADHD/kriminalvård/Norrtälje

* Undersökningar och enkäter tyder på att så många som en fjärdedel av intagna i kriminalvård har vuxen-ADHD och ungefär hälften har haft ADHD i barndomen.
* Det är belagt att ADHD i barndomen, särskilt i kombination med uppförandestörning, ökar risken för kriminalitet och missbruk från tonåren och framåt.
* Undersökningar och kliniska erfarenheter i svensk kriminalvård visar dramatiskt förbättrad funktion hos intagna som fått behandling på korrekt indikation.
* De intagna som deltar i projektet medicineras med Concerta, som visserligen är ett narkotikaklassat läkemedel (centralstimulantia), men som inte har någon större missbrukspotential. Läkemedlet är standardbehandling för barn och ungdom och används också alltmer för vuxna.
* Under tiden i anstalt är klienten drogfri och motiverad, vilket är gynnsamt behandlings- och utredningsmässigt.
* Norrtälje är en sluten anstalt med 202 platser. De intagna har relativt långa strafftider och kommer från hela landet.