Ricoh Sverige AB

Norrtälje kommun väljer Carl Lamm för att förbättra sin dokumenthantering

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:05 CET

Efter en omfattande upphandling har Norrtälje kommun valt Carl Lamm som leverantör av dokumenthantering. Carl Lamm kommer att leverera skrivare och multifunktionsmaskiner, med service och andra tillhörande tjänster, till hela den kommunala verksamheten i Norrtälje. Samarbetet förväntas omfatta ca 160 maskinenheter där antalet utskrifter beräknas till ca 12 miljoner per år. Båda parter ser fram emot ett långsiktigt samarbete.

Norrtälje kommun såg ett stort behov i att få kontroll över kostnaden och samtidigt effektivisera dokumenthanteringen för de många användarna, varför man gick in i en upphandling. Carl Lamm blev vald leverantör för dokumenthantering, innebärande leverans av skrivare och multifunktionsmaskiner, med möjligheter till kopiering, skanning, utskrifter och fax. I avtalet ingår även tillhörande service och andra tillkommande tjänster, såsom utbildning av personalen.

- Carl Lamm har stor erfarenhet av den här typen av lösningar till storkunder. Kommunen kommer att spara in pengar och samtidigt göra personalen nöjda, eftersom maskinerna är moderna och har hög kvalitet, säger Mikael Hedenborg, jurist på Juridik- och Upphandlingsenheten på Norrtälje kommun. Vi kommer att få färre utskriftsenheter och möjligheter till bättre service på maskinerna.

Utöver hårdvaran har kommunen också valt att installera en mjukvara för att kunna kontrollera kostnads- och driftsövervakning centralt. I och med det får man en bättre överblick över dokumenthanteringen och kan utläsa personalens behov. På Carl Lamm är man mycket glada över att få inleda samarbetet.

- Vi är mycket tacksamma för detta samarbete. Vi tycker också det är roligt att kunden inser värdet i att effektivisera dokumenthanteringen, som ju samtidigt ger en bättre arbetssituation för personalen. Vi anser även att det är genomtänkt av kommunen att värdesätta utbildning för personalen i funktioner och möjligheter för den investering man har gjort, säger Hans Seidl, försäljningsdirektör storkunder på Carl Lamm.

Leveransen av hård- och mjukvara kommer att påbörjas under första kvartalet i år.

För ytterligare information:
Hans Seidl, försäljningsdirektör storkunder Carl Lamm, hans.seidl@carllamm.se, tel 08-734 19 94
Magnus Christerson, marknadsdirektör Carl Lamm, magnus.christerson@carllamm.se, tel 08-734 18 68

It-företaget Carl Lamm AB är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 25 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Samsung multifunktionsprodukter, Philips talhantering samt Francotyp-Postalia frankeringssystem.
Vidare är bolaget HP Preferred Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm är noterat på Nordiska Listan vid Stockholmsbörsen.