Svenska kyrkan

Norsk delegation besöker Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 10:43 CET

2000 skildes Svenska kyrkan från staten. För att ta del av Svenska kyrkans erfarenheter utifrån det arbetet besöker idag en norsk delegationen kyrkokansliet i Uppsala.

- Det här är en stor fråga i Norge just nu, konstaterar Lars Friedner, svenska kyrkans tf generalsekreterare. Hos norska kyrkan finns ett förslag om att skilja kyrkan från staten. Nu har man också tillsatt en statlig utredning i frågan och det är ledamöter från utredningen som besöker både Sverige, Finland och Danmark för att ta reda på hur vi arbetat med frågan.

Dagens diskussioner handlar om förhållandet mellan stat och kyrka , om erfarenheter kring processen i Sverige och den nya ordningen.

- Jag kommer för Svenska kyrkans del att berätta att mitt allmänna intryck är att förändringen i Sverige har fungerat väl, säger Lars Friedner. Svenska kyrkan har fått en större frihet att agera i skilda sammanhang och kan, bättre än tidigare, bestämma om sina egna angelägenheter. Av olika mätningar ser vi att förtroendet för Svenska kyrkan successivt ökar.

- Besökarna möter samtidigt statliga företrädare bland annat från regeringskansliet. Jag har ingen anledning att tro annat än att de också ser förändringen i stat-kyrka ordningen som i huvudsak framgångsrik.