Resegeometri Nordic AB

Norsk Konferens & Mötesbarometer 2014

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 12:43 CET

Norska företags planerade behov av konferenser utanför egna lokaler (konferensindikatorn) försvagas något, men pekar fortfarande på tillväxt i Norsk konferensbransch med +1,4% 2014.  21 % av företagen avser att öka sina konferenser, och 8 % säger att de i någon mån kommer att minska.

– Vi ser i flera av våra andra mätningar att norskt affärsresande håller på att återhämta sig, och företagens fortsatt starka efterfrågan av konferenstjänster bekräftar ytterligare den här återhämtningen i Norge säger Jan Borg, vice VD på Resegeometri Nordic AB.

I undersökningen bedömer också de över 1000 kvalificerade konferensinköparna några av de största konferensaktörerna utifrån Net Promoter Score (NPS), och aktörerna i respektive kategori som har Norska marknadens nöjdaste kunder är:

·  Via Egencia i kategorin resebyråer

·  Nordic Choice Hotels i kategorin hotellkedjor

·  Color Line i kategorin rederier

·  Branschens totala rekommendationsgenomsnitt är dock fortsatt negativt, vilket indikerar en fortsatt stor förbättringspotential generellt sett i hela konferensbranschen


Fakta om Resegeometri och Norsk Konferens och Mötesbarometer:

Norsk Konferens och Mötesbarometer är en oberoende mätning av Norsk mötes- och konferensmarknad bland över 1000 kvalificerade konferensinköpare på norska företag. Undersökningen genomförs årligen av konsult- och analysföretaget Resegeometri Nordic AB i samarbete med QuickSearch Sweden AB. Undersökningen ingår i Resegeometris undersökningskoncept ”The Nordic Business Travel Barometer” bestående av ett flertal olika undersökningar och analyser för en oberoende granskning av den Nordiska affärsresemarknaden.

Resegeometris verksamhetsfokus är Nordisk rese- och mötesindustri i ett globalt perspektiv medan Quicksearch har ett bredare branschoberoende perspektiv med både egen mjukvaruutveckling och metod för genomförande av bland annat bransch-, kund- och medarbetarundersökningar.

För mer information:

Jan Borg, Resegeometri      Jan Ogner, Resegeometri

+46 (0)739-01 07 22           +46 (0)733-82 88 44

jan.borg@resegeometri.se   jan.ogner@resegeometri.se

www.resegeometri.se  www.resegeometri.se