KanEnergi Sweden AB

Norska regeringskvarterets framtid

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2012 16:43 CET

Norska regeringen presenterade den 27 januari planer för Regeringskvarterets framtid. Regeringen har beslutat att departementen skall ligga samlade runt dagens regeringskvarter. Hur man ska gå vidare med detta ska först avgöras efter att man genomfört en bred, öppen process där olika parter får komma med inlägg.

KanEnergis moderbolag Asplan Viak har gett viktiga inspel och tagit fram en egen rapport som visar olika lösningar för utvecklingen och konsekvenser för stadsplaneringen. Lösningarna har baserats på tre olika huvudinriktningar:

  • bevarande av befintlig byggnad
  • delvis bevarande i kombination med nybyggnad
  • enbart nya byggnader

Läs mer om våra inlägg samt ladda ner rapporten med eller utan volymstudier, illustrationer, regeringens rapport mm på: http://www.asplanviak.no/index.asp?id=36573

 

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer. KanEnergi ingår i Asplan Viak AS (www.asplanviak.no).