Norstedts

Norstedts och Sveriges Författarförbund träffar avtal

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:00 CET

Dagens överenskommelse innebär att Författarförbundet och Norstedts Förlagsgrupp är överens om villkoren för återutgivning av böcker som inte längre finns att köpa. Böckerna ges ut som e-böcker och beställningstryck (print-on-demand).

Norstedts har för avsikt att åter ge ut ett urval av svenska författarskap och klassiker ur förlagets tidigare utgivning. Det är böcker som inte längre finns att köpa på marknaden. Norstedts kommer erbjuda dessa titlar antingen som fysisk bok i s.k. beställningstryck (print-on-demand), eller som e-bok. Överenskommelsen innebär att Författarförbundet ställer sig bakom villkoren som Norstedts erbjuder sina författare.

Mats Söderlund, Ordförande i Sveriges Författarförbund ser stora möjligheter i den tekniska utvecklingen:
– Vi ser den tekniska utvecklingen som en fantastisk möjlighet för författare att hålla sina tidigare verk tillgängliga för läsarna och därmed hitta nya generationer läsare. Samtidigt måste vi värna om författarnas rättigheter, säger Mats Söderlund. Vi tycker att de villkor som Norstedts erbjuder författarna är rimliga och väl avvägda.

Eva Gedin, förlagschef för Norstedts Skönlitteratur är också hon nöjd med överenskommelsen:
– Nu kan äntligen vi gå vidare med vår planerade satsning där vi kommer att presentera tidigare titlar ur våra förfsakap och göra dem tillgängliga igen. 

– Den digitala utvecklingen ger många nya spännande möjligheter, men den innebär också stora utmaningar för både förlag och författare, säger Maria Hamrefors, VD Norstedts Förlagsgrupp. Det är viktigt för oss att göra våra digitala satsningar i dialog med våra författare.

Fakta:

• Avtalet innebär att författarna får en royalty på 24% av förlagets nettointäkt på e-böcker och 10% på beställningstryck, samt ett garantihonorar. Samtidigt har förlaget en utgivningsplikt.

• I ett första steg gör Norstedts en satsning på återutgivning av ett antal skönlitterära boktitlar. Böcker av t.ex. PO Enquist, Agneta Pleijel och Torbjörn Flygt finns med bland de utvalda titlarna.

• Beställningstryck innebär att böckerna trycks i takt med att de beställs. Så kan de alltid finnas tillängliga. E-böcker är böcker i elektronisk form som läses på läsplattor, mobiltelefoner och datorer.

Mer information:
Mats Söderlund, Ordförande Sveriges Författarförbund, tel. 08-545 132 06
Maria Hamrefors, VD Norstedts Förlagsgrupp, tel. 08-769 87 00
Eva Gedin, Förlagschef Norstedts Skönlitteratur, tel. 08-769 88 59

 

Norstedts Förlagsgrupp grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag med ambitionen att också vara det modernaste. Vi ger ut böcker under förlags-namnen Norstedts och Rabén & Sjögren. Utgivningen omfattar skönlitteratur, fackböcker, referensverk och barn- och ungdomsböcker. Företaget är ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet (KF), omsätter 500 mkr och har 180 medarbetare.