Accelerator Nordic AB

Nortal Investments AB har ökat sitt innehav i Accelerator Nordic AB till 43,0 %

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 11:38 CET

Nortal Investments AB (”Nortal”) har idag förvärvat 14 585 350 aktier i Accelerator Nordic AB (publ) (”Accelerator” eller ”Bolaget”), varefter Nortal innehar 40 886 676 aktier i Accelerator. Nortals aktieinnehav i Bolaget har därmed ökat från omkring 27,7% av aktierna och rösterna till omkring 43,0 % av aktierna och rösterna. Säljare av aktierna är Berinor BV som därmed har minskat sitt innehav från 15,3% av aktierna och rösterna till 0,0%.

Detta innebär att Nortal är skyldigt att inom fyra veckor lämna ett s.k. budpliktsbud till samtliga aktieägare i Accelerator. Budplikten bortfaller om Nortal inom fyraveckorsperioden avyttrar så många aktier att Nortal därefter innehar mindre än 30 % av rösterna i Accelerator.

Accelerator Nordic AB och Nortal Investments AB

Staffan Persson, Styrelseordförande Accelerator Nordic AB och VD Nortal Investments AB, telefonnummer: +46 70 321 00 98.


Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se  .