Accelerator Nordic AB

Nortal Investments AB har ökat sitt innehav i Accelerator Nordic AB till 51,6 procent av aktier och röster

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 08:18 CET


Accelerator Nordic AB och Nortal Investments AB
PRESSMEDDELANDE 12 december 2013

Nortal Investments AB (”Nortal”) har förvärvat 2 046 397 aktier i Accelerator Nordic AB (”Accelerator”), varefter Nortal innehar 5 663 631 aktier i Accelerator. Nortals aktieinnehav i Accelerator har därmed ökat från omkring 33,0 procent av aktierna och rösterna till omkring 51,6 procent av aktierna och rösterna.

Säljare av aktierna är Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Merkatura AB, vilka har helt avyttrat sina tidigare innehav på 9,9 procent respektive 8,7 procent av aktierna och inte längre är aktieägare i Accelerator.

Detta innebär att Nortal är skyldigt att inom fyra veckor lämna ett s.k. budpliktsbud till samtliga aktieägare i Accelerator. Budplikten bortfaller om Nortal inom fyraveckorsperioden avyttrar så många aktier att Nortal därefter innehar mindre än 30 procent av rösterna i Accelerator.

För ytterligare information, kontakta Staffan Persson, styrelseordförande Accelerator Nordic AB och VD Nortal Investments AB E-post: sp@swediacapital.se

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SyntheticMR AB har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas.. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se.