Accelerator Nordic AB

Nortal Investments AB offentliggör Erbjudandehandling angående sitt budpliktsbud om 1,90 kronor per aktie i Accelerator Nordic AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 08:20 CET

Pressmeddelande
Nortal Investments AB Stockholm den 20 december 2013

Nortal Investments AB offentliggör Erbjudandehandling angående sitt budpliktsbud om 1,90 kronor per aktie i Accelerator Nordic AB (publ)

Nortal Investment AB (”Nortal”) har idag offentliggjort Erbjudandehandling angående sitt kontanta budpliktsbud om 1,90 kronor per aktie i Accelerator Nordic AB (publ) (”Accelerator”) av den 19 december 2013. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på hemsidorna för AktieTorget (www.aktietorget.se, under fliken för Accelerator) samt Accelerator (www.acceleratorab.se . På AktieTorgets och Accelerators respektive hemsidor kommer även anmälningssedel att finnas tillgänglig för nedladdning.

Nedan återfinns en sammanfattning av Nortals kontanta budpliktsbud, så som det kommunicerades den 19 december 2013. (Detaljerade villkor återfinns i pressmeddelandet om budpliktsbudet från den 19 december samt i Erbjudandehandlingen.)

För varje aktie i Accelerator erbjuder Nortal 1,90 kronor kontant (”Erbjudandepriset”) Erbjudandepriset understiger den sista betalkursen i Accelerator-aktien den 18 december 2013 (d.v.s. sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande) om 2,26 kronor, liksom den volymviktade genomsnittliga betalkursen i Accelerator-aktien under tio handelsdagar före offentliggörandet av Erbjudandet om 1,95 kronor. Nortal förvärvade den 11 december 2013 2.046.397 aktier i Accelerator vilket motsvarar omkring 18,6 procent av kapitalet och rösterna i Accelerator. Förvärven resulterade i att Nortals innehav i Accelerator ökade till omkring 51,6 procent av kapitalet och rösterna i Accelerator. Nortal är den största aktieägaren i Accelerator. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta den 20 december 2013 och avslutas den 31 januari 2014. Redovisning av likvid beräknas äga rum under den vecka som börjar den 3 februari 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Staffan Persson, styrelseordförande Nortal Investments AB E-post: sp@swediacapital.se

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller Japan. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt