Ledstiernan AB

North Node köper ABB Metering

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 10:15 CEST

North Node köper ABB Metering
- Blir ledande på energimätningsmarknaden

Blir genom uppköpet den ledande leverantören av utrustning för energimätning - deltar via IBM i Vattenfalls upphandling av 300 000 elmätare.

De hårdare kraven på rättvisa elräkningar öppnar nu en stor europeisk marknad för mätning av bland annat el-, vatten och fjärrvärme. Bara i Sverige uppskattas marknadsvärdet till uppemot 11 miljarder. Det är bakgrunden till att North Node förvärvar ABB Metering.

- Bolagen passar varandra som hand i handske. North Node har den tekniska plattformen för energimätning, ABB Metering har kundbasen, erfarenheten och kompetensen. Det är nyckeln till att komma in brett och fort på det här segmentet av energimarknaden, säger Johan Wachtmeister, VD i Ledstiernan som är huvudägare i North Node.

Fyraåringen North Node tog i fjol steget från utvecklingsföretag till affärsdrivande företag. Riskkapitalbolaget Ledstiernan är huvudägare tillsammans med Telenor Venture. ABB Metering med verksamhet i Stockholm och Karlskrona har ett 60-tal anställda. Samtliga anställda erbjuds att följa med till det nya bolaget.

North Node förvärvar 100 procent av tillgångarna samt all personal från ABB Automation Technologies. Köpeskillingen uppgår till ca 15 Mkr vilket är i nivå med tillgångarnas värde. Det 60-åriga ABB Metering har varit en del i ABB-koncernen och hette tidigare Svensk Värmemätning AB. Den sammanslagna omsättningen förväntas bli mer än 120 Mkr 2003.

Kraven på att konsumenterna skall förstå och vara säkra på att få korrekta individuella elräkningar skapar behov av nya produkter och system - automatisk mätaravläsning (AMR). I Sverige ligger en proposition för behandling i riksdagen. Problemet med energiräkningar är en internationell angelägenhet och EU väntas komma med direktiv.

- Det är hög tid att riva de krångliga elräkningarna som ingen begriper sig på. Med köpet av
ABB Metering fyrdubblar vi vår verksamhet. Vi erbjuder ett helt system för fjärravläsning av energiförbrukning som är anpassat till energibolagens debiteringssystem. Många energibolag väntas fatta beslut om leverantörer under det närmaste året. Vårt mål att bli störst i Norden på det här området, säger Göran Skyttvall, VD på North Node.

Kontaktpersoner:
Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel 08-545 035 00, mobil 0708-78 41 20
Lennart Berg, Press Manager, ABB Automation Technologies, mobil 0702 -42 50 25
Göran Skyttvall, VD North Node, mobil 0708-42 88 05