NorthgateArinso AB

NorthgateArinsos årliga Talent Management studie visar att företagsledare och chefer är orolig för hur att hitta och behålla viktig kompetens i företaget.

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 14:37 CET

Enligt NorthgateArinsos årliga Talent Management undersökning anser 87% av de tillfrågade att talang identifiering är en kritisk framgångsfaktor för företag över de närmaste tre åren. Samtidigt anser mer än hälften att deras industri har brist på lämpliga kandidater.

Studien som omfattat mer än 1,100 chefer visar på att företagen globalt inte satsar tillräckligt på Talent Management. Samma oro uttrycktes också i 2011 års Talent Management studien, där 88% av de svarande ansåg talang identifiering och underhåll i företaget som en affärskritisk faktor. 51% av de svarande såg brist på talang som ett problem.

Michael Custers, NGAs strategiska marknadschef, säger: "Utvecklingen av arbetare, attrahera nya talanger och successionsplanering är en kritisk framgångsfaktor i företag. “Företagen är bekymrade över det faktum att de viktigaste talangerna inte räcker till på marknaden, vilket får genom slag på företags förmåga att leverera mot utställda strategier. Den påtagliga oron visar tydligt att Talent Management och HR strategier måste anpassas mer mot bolagets övergripande strategi. Studien visade vidare att mer än en tredjedel (34%) av företagen inte hade en talent management strategi på plats. 

Björn Tellberg - Sverigechef på NorthgateArinso kommenterar: "Många Företagsledare och chefer ser problemen inom kompetens försörjning och inser att det finns mycket mer att göra inom Talent Management program för att täcka hela anställningcyckeln. Utvecklings programmen måste vara direkt länkade till företagens övergripande strategi, samtidigt som erforderliga resurser måste ges för att införa mer effektiva HR-processer, intelligent HR-teknik och fungerande HR-tjänster för att genomföra strategin i praktiken.

”Genom att försäkra att dessa tre grundläggande saker är på plats, kan organisationer skaffa sig en tydlig konkurrensfördel," Från ett HR service perspektiv rekommenderad vi företag att ta fram en långsiktig Talent Management Roadmap – med sikte på att säkerställa införandet av effektiva strategier och processer för flera år framåt.

NGAs råd till företag: Nedan ger NGA tre råd för att förbättra talent management processer,

1. Konsolidera den teknik som Ni använder för säkra en integrerad process

Studien visade att mer än hälften av företagen använder 2-5 verktyg för talent management exekvering. Splittrade talent management verktyg försämrar kvaliteten om HR information, analys och rapporter och komplicerar integrationen av HR.

2. Formulera en tydlig strategi och allokera resurser för genomförande

Det är överraskande att se att så många företag anser att Talent Management är en kritisk framgångsfaktor samtidigt som många inte har en tydlig strategi på platts. Endast 66,5 % av företagen har en strategi och bara 40% har en tydlig koppling till HR roller. Att ha dedikerade resurser allokerade att utveckla en integrerad talent management strategi kommer onekligen underlätta hjälpar att hitta och behålla talanger inom företaget. 

3. Frigör tid och resurser för att ägna sig åt kompetensutvecklingsstrategi

71% av de svarande ansåg att mer kan göras i deras organisation för att betona HR roll i genomförandet av företagets strategi. Företagen kan för exempel överväga att outsourca rutinuppgifter för att frigöra HR team för strategisk talent management processer.

För mer information:

NorthgateArinso intervjuade 1,119 chefer och och företagsledare globalt. Du kan hitta mer information
om undersökningen här: http://download.northgatearinso.com/talent-management-survey-2013-full-report

NorthgateArinso (NGA) är ett globalt ledande konsultföretag inom Human Resources (HR). Med närmare 9.000 anställda förser vi organisationer av alla storlekar med innovativa HR lösningar. Våra produkter och tjänster stödjer företags kritiska framgångsfaktorer som administrativa processer, Tid, Lön, rekrytering, belöning och förmåner.