Seat24

Norvestor skapar Nordens största internetresebyrå: Seat24 och SRG Online slår sig ihop

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 08:52 CEST

Det norska riskkapitalbolaget Norvestor IV, L.P. (Norvestor) har slutit avtal om att förvärva två av Nordens mest framgångsrika internetresebyråer, Seat24 Travel AB och SRG Online AB, via det nyskapade holdingbolaget European Travel Interactive AB (ETI). ETI blir den internetresebyrå med den största marknadsandelen i Norden. 

Marknaden för reseförsäljning på internet upplever en stark och oförminskad tillväxt som drivs av det ökade resandet och internetkunnandet, speciellt i Norden. Seat24 och SRG uppnådde tillsammans en försäljningsökning på närmare 50 % under de första sju månaderna 2007. Ralph Axelson, vd och huvudägare i Seat24, blir vd för det nya företaget och en stor aktieägare. Branschexperten Martin F. Jørgensen och ledningen från de två företagen kommer också att investera i det nya företaget. ETI kommer att ha resewebbplatser på 15 marknader och bedriva verksamhet i sex länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spanien och Nederländerna) under nio olika varumärken.

Ralph Axelson: ” Jag har haft förmånen att driva Seat24 under de senaste sju åren och har varit med om att skapa en av Nordens mest vinstgivande internetresebyråer. När vi nu slår oss ihop med SRG kommer vi att ta ETI till nya höjder genom att kombinera våra styrkor, infrastrukturen och våra ledande tekniklösningar. Jag ser fram emot att leda det här nya fina företaget och att, tillsammans med våra ägare, ledningen och medarbetarna, bygga upp en ledande internetresebyrå i Europa.”

Rolf Straume, ordförande för ETI och delägare i Norvestor Equity AS: ”Vi har följt internetresebyråsektorn ganska länge nu och ser stora möjligheter för produktutveckling och konsolidering i den här ganska outvecklade branschen. Det ska bli spännande att få arbeta med de två mest intressanta aktörerna i Norden och en stark ledningsgrupp.”

Dan Ströborg, vd och ägare av SRG: ”Norvestor är bevisat framgångsrika inom värdeskapande och företagsstyrning. När man nu förvärvar SRG och Seat24, lägger Norvestor grunden till en tydligt marknadsledande position inom internetsektorn. När man slår ihop de två företagens försäljningsvolymer, programutvecklingsresurser, kostnadseffektivitet, kända varumärken och marknadsföringskunskaper, skapar man en kraftfull koncern. Jag tror att ledningsgrupperna från de två företagen, tillsammans med en stark styrelse, kommer att göra ETI till den nya stjärnan inom den nordiska resebranschen. Jag är mycket nöjd att efter 18 år som huvudägare i SRG kunna lämna företaget i så goda händer.”

Norvestor Equity är Norges ledande riskkapitalbolag. Norvestor Equity ger råd till fondbolag om riskkapitalinvesteringar i företag med stark tillväxt på den nordiska mellanmarknaden som har potential att nå ledande positioner i Norden eller internationellt antingen via organisk tillväxt på hemmaplan eller via förvärv i icke konsoliderade branscher eller genom att expandera till nya länder. Norvestor Equity har Norges mest erfarna riskkapitalgrupp som består av ”ett team” med lång bransch och ekonomisk erfarenhet med lång bransch och ekonomisk erfarenhet.

ETI är den sjätte investeringen i fonden Norvestor IV, L.P. www.norvestor.com European Travel Interactive AB (ETI) representerar varumärkena Seat24, Supersaver, Flygvaruhuset, EasyT, Marco Polo, Töölö, Gullivers, Flygcentrum och Travelfinder. ETI är en kombination av Seat24 Travel AB och SRG Online, tidigare känt som Svenska Resgruppen AB. ETI har verksamhet i sex länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Spanien och Nederländerna) och har virtuella internetkontor på ytterligare nio marknader.ETI kommer att sälja flygbiljetter, hotellbokningar samt erbjuda andra reserelaterade tjänster via ett antal olika varumärken, med en beräknad bruttoomsättning på över SEK 2,6 miljarder (€275 miljoner) under 2007.

För mer information:

Ralph Aelson, vd, European Travel Interactive AB ralph.axelson@seat24.se Tel: +46 708 69 29 14

Rolf Straume, ordförande, European Travel Interactive AB och delägare i Norvestor Equity AS rolf.straume@norvestor.com Tel: +47 97 65 98 54

Både Seat24 Travel AB och SRG Online är internetresebyråer som bedriver det mesta av sin verksamhet över Internet. De flesta transaktionerna sker på Internet, vilket ger konsumenterna ett stort urval av alternativ för sina resor. De två företagen har tillsammans en marknadsandel på cirka 30 % i Norden och deras nyhetsbrev har en miljon abonnenter.