Resegeometri Nordic AB

Norwegians problem med nya flygplanstypen Dreamliner har inte påverkat affärsresenärernas inställning till lågprisflyg över atlanten

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 14:07 CET

I Resegeometris senaste branschmätning (Nordic Business Travel Forecast & Challenges 2014) har 4 000 Nordiska affärsresenärer, som reser på Asien och Nordamerika, bedömt sannolikheten att de kommer att använda flygbolag med lågprisprofil på långdistanser.

Baserat på deras erfarenheter av flygbolag med lågprisprofil säger fortfarande drygt hälften av de Nordiska affärsresenärerna (53%) bestämt nej i det här avseendet, (52% för ett år sedan). Oförändrat från förra året säger 36 % att det är ganska troligt att de kommer att göra det, och 11 % att det är mycket troligt.

Mest negativa till att använda lågprisbolag på långa distanser är svenska affärsresenärer som i år dessutom har fått sällskap av norska affärsresenärer. Både i Norge och Sverige säger 56 % att det inte alls är troligt, och den största skillnaden från förra året är en ökande andel norrmän som har blivit negativt inställda till lågprisflyg över atlanten. Minst negativa affärsresenärer hittar vi, för tredje året i rad, i Danmark där exakt samma andel som för ett år sedan (36%) säger att det inte alls är troligt.

– Som lågprisbolag har man fortfarande mycket att bevisa om man vill locka affärsresenärer till sina långdistansflygningar, och en så oturlig start som Norwegian har haft med sina nya Dreamliner hjälper naturligtvis inte till i det sammanhanget. Problemen med den otursförföljda flygplanstypen skulle dock ha kunnat göra mycket större skada för lång tid framöver, men har alltså på kort sikt inte påverkat Nordiska affärsresenärers inställning nämnvärt säger Jan Borg, vice VD på Resegeometri Nordic AB.

 – Däremot lär resultatet sannolikt bli att det kommer ta längre tid än beräknat att öka Nordiska affärsresevolymer för lågprisbolag på långdistansflygningar, och det är ett orosmoln att affärsresenärerna på Norwegians hemmamarknad har blivit mer negativa. 


Fakta om Resegeometri och undersökningen:

Undersökningen ”Nordic Business Travel Forecast & Challenges 2014” är en av flera oberoende analyser av den Nordiska affärsresemarknaden som genomförs årligen av kunskapsföretaget Resegeometri Nordic AB i samarbete med QuickSearch Sweden AB. Undersökningen ingår i Resegeometris undersökningskoncept NBTB (The Nordic Business Travel Barometer), och ger såväl prognoser om framtiden som hur trender och beteenden förändras över tid. Närmare 5500 affärsresenärer och beslutsfattare (i reserelaterade frågor) på Nordiska företag har deltagit i årets ”Business Travel Forecast & Challenges 2014”.