Note AB

NOTE avyttrar verksamheten i Skellefteå till Optronic

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 10:18 CET

Som ett led i tidigare aviserad strukturförändring inom NOTEs kundområde Telecom, har avtal träffats om en försäljning av verksamheten i NOTE Skellefteå. Köpare är Optronic, en svensk tjänsteleverantör inom optronik med fokus på integrerad tillverkning och utveckling.

Genom tidigare flytt av volymtillverkning till NOTEs fabriker i Estland och Kina har omfattningen i NOTE Skellefteå reducerats avsevärt. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 40. Nu har en uppgörelse träffats som medför att den kvarvarande verksamheten säljs till Optronic. Övertagandet genomförs från och med årsskiftet 2009/2010 och delar av personalen kommer att kunna arbeta vidare hos Optronic i Skellefteå.

”Det som nu sker är glädjande. Som ett resultat av övertagandet säkerställs kompetens och kontinuitet i relationen med kunderna. Det är vidare mycket positivt att vi tillsammans med Optronic lyckats åstadkomma den bästa möjliga lösningen för vår personal i Skellefteå. Affären medför dessutom att vi minskar vår balansomslutning samtidigt som den bidrar till att något stärka vår marginal under fjärde kvartalet”, säger Knut Pogost, VD och koncernchef för NOTE.

Rickard Åström, VD för Optronic, berättar att tidpunkten för affären passar bra för företaget:
”Marknaden för optronik växer kraftigt och förvärvet av NOTE Skellefteå gör att vi kan möta tillväxten på bästa sätt. Vi får nu tillgång till nya kompetenta medarbetare samtidigt som kapaciteten i vår maskinpark förstärks väsentligt”.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Knut Pogost, VD och koncernchef NOTE, tel. 08-568 990 06, 070-552 34 44 
Henrik Nygren, finansdirektör NOTE, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86 
Rickard Åström, VD Optronic, tel. 08-610 04 00, 070-680 20 21

Om NOTE
NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2008 uppgick till 1 710 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1 200. För mer information, vänligen besök www.note.eu

Om Optronic
Optronic är en av landets ledande tjänsteleverantörer inom utveckling och tillverkning av optronikbaserade lösningar riktade mot industrin. Vårt kunnande inom optronik, produktutveckling och tillverkning hjälper våra kunder att bli ännu mer framgångsrika. Optronic finns etablerat i Stockholm, Göteborg och Skellefteå. Optronic omsatte verksamhetsåret 2008/2009 112 MSEK och hade cirka 70 anställda.