LinkMed

Notering av LinkMeds konvertibel

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 17:10 CET

LinkMeds konvertibelemission har registrerats hos Bolagsverket och NASDAQ OMX Stockholm har godkänt LinkMeds ansökan om notering av konvertiblerna.

Första dag för handel i LinkMeds konvertibler är den 18 januari 2010. Kortnamnet för konvertiblerna är LMED KV1. Handel i LinkMeds konvertibler kommer att pågå till och med den 27 november 2012.

Anmälningssedel avseende påkallande av konvertering kommer att finnas tillgänglig på LinkMeds (www.linkmed.se) och Remiums (www.remium.com) hemsidor. Papperskopior av anmälningssedeln kan på begäran erhållas kostnadsfritt från LinkMed och Remium.

Konvertibelvillkor i sammandrag
Konvertiblerna löper med en årlig ränta om 6 procent från och med den 15 januari 2010. Ränta utbetalas den 15 januari varje år, första gången den 15 januari 2011 och sista gången på återbetalningsdagen den 15 december 2012. Konvertiblerna förfaller till betalning med nominellt belopp den 15 december 2012, om inte återbetalning eller konvertering till aktier dessförinnan har skett. Påkallande av konvertering kan ske löpande med kvartalsvis registrering av nya aktier, första gången den 28 februari 2010. Sista dag för att påkalla konvertering är den 30 november 2012. Konverteringskursen är 30 kronor.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD: +46 8 508 939 93
Okee Williams, Portfolio Manager +46 8 508 939 40

Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se


LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer.
Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tretton bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och nio inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ), och Mannersons Fastighets AB. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).