Nordic Holding Sverige AB

NOTERINGSPROCESSEN IGÅNG SAMT DATUM KLART FÖR DELÅRSRAPPORT OCH BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 08:43 CEST

Nordic Holdings har påbörjat processen att på nytt notera aktien. Närmare besked om noteringsstart beräknas kunna lämnas inom de närmaste veckorna.

När det gäller den tidigare aviserade utdelningen av aktier, väntar Bolaget för närvarande på klartecken från Bolagsverket. Så snart detta erhållits avser styrelsen att underrätta aktieägarna.

Styrelsen har vidare faställt datum för avgivande av delårsrapport till den 20 april 2006 samt för ordinarie bolagstämma till den 18 maj 2006.

12 april 2006

Styrelsen

Lars Ågren, VD, 08-440 01 58
Carl Johan Törnell, Styrelseordförande, +32 476 530265

Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com