Note AB

NOTEs årsredovisning för 2005

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 16:43 CESTNOTEs årsredovisning för 2005 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande. Inom kort kommer även en engelsk version av årsredovisningen att publiceras på www.note.se
Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig den 21 april 2006, då även distributionen påbörjas.

Datum för ekonomisk information från NOTE under 2006:
Delårsrapport januari-mars 26 april 2006
Delårsrapport januari-juni 9 augusti 2006
Delårsrapport januari-september 25 oktober 2006
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Forslund, VD och koncernchef, tel. 0176-799 01, 0705-477 477
Annelie Wirdefeldt, IR/Informationschef, tel. 0176-799 12, 076-815 99 99

Om NOTE
”Vår affärsidé är att, nära våra kunder, producera elektronik från design till eftermarknad.”
NOTE är en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik och finns etablerat i Sverige, Finland, Estland, Litauen och Polen. Nettoomsättningen för år 2005 uppgick till 1 500 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1100. Läs mer på www.note.se