Note AB

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 09:07 CEST

Skifte för ökad marknadsoffensiv
Finansiell utveckling januari-juni

 • Försäljningen minskade med 28% till 641,2 (896,5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -26,7 (29,9) MSEK, i resultatet ingår engångskostnader om drygt 8 MSEK i samband med VD-skifte i juni
 • Rörelsemarginalen uppgick till -4,2% (3,3%)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -31,0 (24,0) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -24,5 (15,7) MSEK, vilket motsvarar -2,54 (1,63) SEK/aktie
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -4,5 (29,4) MSEK, vilket motsvarar -0,47 (3,05) SEK/aktie

 

Finansiell utveckling april-juni

 • Försäljningen minskade med 33% till 312,1 (469,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,1 (16,2) MSEK, i resultatet ingår engångskostnader om drygt 8 MSEK i samband med VD-skifte i juni
 • Rörelsemarginalen uppgick till -5,8% (3,4%)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -19,8 (12,5) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -16,0 (8,2) MSEK
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,8 (5,4) MSEK

 

Väsentliga händelser januari-juni

 • Knut Pogost utsedd till VD och koncernchef för NOTE
 • Fortsatt strategisk omvandling - åtgärder vidtagna för att flytta arbetsintensiva tillverknings- och inköpstjänster till koncernens enheter i kostnadseffektiva länder. I linje med tidigare beslutad omstrukturering minskade antalet anställda i Sverige med 135 personer motsvarande 24%
 • Nytt finansieringsavtal tecknat med NOTEs bankförbindelse
 • Marknadsgenombrott för Nearsourcing - Kongsberg Defence & Aerospace har utifrån samarbetet med Nearsourcingcentret i Oslo beslutat att använda komponentdatabasen NOTEfied vid utveckling av nya produkter
 • Nearsourcing ger nya kunder - nya samarbetsavtal tecknade med bland annat OTRUM, Telespor, Tour & Andersson och Radiocrafts

 

NOTEs halvårsrapport för januari-juni finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande.

Delårsrapporten för januari-september presenteras den 20 oktober.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pogost, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-552 34 44
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTEs affärsidé är att erbjuda tjänster inom tillverkning och logistik av elektronikbaserade produkter. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland, Litauen, Polen och Kina. Försäljningen för år 2008 uppgick till 1 710 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka
1 200. För mer information, vänligen besök www.note.eu