Novacast AB

NOVACAST DOTTERBOLAG CAMITO OCH SANDVIK COROMANT I GEMENSAM SATSNING PÅ NY OPTIMERAD VERKTYGSTEKNIK FÖR FORDONSINDUSTRIN

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 10:12 CET


Camito och Sandvik Coromant har tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt vidareutveckla och förfina tekniken för bearbetning av Camitoverktyg för tillverkning av fordonskarosser, en marknad som beräknas vara värd ca 30 miljarder per år. Med den nya tekniken förväntas ledtiden för tillverkning av nya fordon förkortas.

Samarbetet innebär att parterna samordnar sina respektive teknikcentrum i en och samma enhet i Södra Sverige. I det gemensamma teknikcentret kommer forskning, utveckling och utbildning att ske, liksom viss kund- och referenstillverkning av Camitoverktyg till kunder i närområdet. Samarbetet omfattar även överenskommelse om gemensam marknadsföring av det totala Camitokonceptet till kunderna. Dessa utgörs främst av världens fordonstillverkare. Sandvik Coromant blir i och med avtalet "preferred supplier" av verktyg och bearbetningslösningar inom ramen för Camitokonceptet.


Camito har utvecklat och patenterat en metod för att gjuta samman grå- eller segjärn med verktygsstål för produktion av form- klipp- och stansverktyg till fordonsindustrin, den s.k. Camitometoden. Processen innebär bl a att de tidigare så tidskrävande handarbetsmomenten vid byggnation av verktygen kan reduceras då produktionen nu sker genom gjutning i ett enda stycke. Framtagning av verktyg i ett nytt bilprojekt är ofta en flaskhals och den nya tekniken har därför mottagits mycket positivt i de initiala marknadskontakter som tagits. Första kunden är Volvo Karosskomponenter i Olofström.

Sandvik Coromant kommer som världens ledande leverantör av verktyg och know how inom skärande bearbetning att komplettera Camitos teknik och programvara med applikationskunskap och skärverktyg för bearbetning av verktygen. Tillsammans kommer Sandvik Coromant och Camito att kunna erbjuda fordonsindustrin ett produktkoncept för betydligt snabbare produktion av verktyg för karosstillverkning.

Camito och Sandvik Coromant arbetar med en tidsplan som innebär att det gemensamma totalkonceptet skall kunna nå marknaden under 2007.


Sandviken och Stockholm 23 mars 2006

För ytterligare information kontakta:
Sandvik Coromant: Klas Forsström 026 - 26 63 55
Camito/NovaCast: Hans Svensson 0457 - 386 302, 070 - 565 22 50
Sandvik Coromant är det internationellt ledande namnet när det gäller verktyg av hårdmetall för svarvning, fräsning och borrning samt modulära verktygssystem för svarvar och fleroperationsmaskiner.
Sandvik Coromant finns representerat med egen försäljningspersonal och tekniska specialister i 60 länder, därutöver finns ett välutvecklat återförsäljarnät. I 20 välutrustade Productivity Centers runt om i världen utbildas kunder och egen personal i verktygslösningar för ökad produktivitet. Sandvik Coromant ingår i Sandvik-koncernens affärsområde Tooling och har verksamhet på fyra orter i Sverige - huvudkontor i Sandviken, tillverkning i Gimo, Norduppland, forskning och utveckling i Västberga, Stockholm och försäljning för den svenska marknaden i Kista. www.coromant.sandvik.com

Camito AB är ett helägt dotterbolag inom Novacast Technologies koncernen. NovaCast Technologies AB utvecklar och marknadsför pressverktyg för karossframställning, samt programvaror för beredning, simulering och processkontroll, för bättre och snabbare produktionsprocesser för den globala fordonsindustrin och dess underleverantörer.

NovaCast erbjuder kraftfulla programvaror som i stort sett täcker hela behovet hos ett gjuteri, från planering till processkontroll och miljökontroll. NovaCast erbjuder även avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn.

Via dotterbolaget Camito marknadsförs verktyg tillverkade i ett stycke för forming och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg.

NovaCast Technologies AB (grundat 1981) har sitt huvudkontor i Soft Center i Ronneby. (www.novacast.se)Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.