Novacast AB

NovaCast dotterbolag Camito och SwePart Verktyg får order för två större följdverktyg från Gnotec Mefa i Gnosjögruppen AB

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 14:42 CEST

Camito och SwePart Verktyg har erhållit order på två större följdverktyg om 35 ton totalvikt från Gnotec Mefa. Ordern omfattar konstruktion, gjutning samt tillverkning och leverans av intrimmad produktionsutrustning. Slutkund är en av världens ledande lastbilstillverkare.

"Det känns mycket tillfredsställande att vi med gemensam kraft och intelligenta helhetslösningar har säkrat affären i hård konkurrens", säger Rolf Mastenstrand, VD Camito AB.

Ordern innefattar komplett leverans av två följdverktyg, med en totalvikt på 35 ton. Gjutningen sker hos Camito Technology Center och bearbetning och färdigställning av de kompletta verktygen görs av SwePart Verktyg. Tillverkning och leverans sker under sommaren och hösten 2009.

Gnosjögruppen AB är en internationell grupp med 700 anställda i Sverige, Slovakien, Tyskland och Hong Kong. De omsätter ca 1 miljard SEK (110 mio EUR). Verksamheten består ar två divisioner:
Divisionen Gnotec, med verksamheten inriktad främst mot europeisk fordons- och verkstadsindutrin inom vissa nichemarknader. Gnotec-divisionen är kvalificerad underleverantör av stålkomponenter till fordons- och andra verkstadsindustrier.
Divisionen Childsafety som utvecklar, tillverkar och marknadsför eget produktsortiment inom system för selar och tillbehör till bilbarnstolar.

NovaCast Technologies, noterat på OMX Nordiska börs (NCAS B), producerar och marknadsför förädlat gjutgods för framställning av verktyg till karosskomponenter samt programvaror för beredning, simulering och processkontroll, för effektivare produktionsprocesser för den globala fordonsindustrin och dess underleverantörer. Med Camitotekniken tillverkas gjutgods i ett stycke för framställning av verktyg för formning och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg. Genom verktygstillverkaren SwePart besitter koncernen kompetens inom hela värdekedjan för framställning och försäljning av pressverktyg.

För ytterligare information från NovaCast kontakta Hans Svensson, VD NovaCast Technologies AB, 0457- 386 302 eller 070-565 2250.
Mer information finns även på www.novacast.se