Novacast AB

NovaCast dotterbolag SwePart Verktyg och Camito tar hem order för ett större följdverktyg från Finnveden Metal Structures i Olofström

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:53 CEST

 

SwePart Verktyg och Camito har erhållit en order på ett större följdverktyg från Finnveden Metal Structures. Ordern omfattar konstruktion, tillverkning och try-out. Uppdraget omfattar även gjutning av traditionella stommar. "Ordern är strategiskt viktig i syfte att fördjupa samarbetet och stärka konkurrensförmågan för vår kund med det unika helhetskoncept som vi erbjuder marknaden", säger Rolf Mastenstrand, VD Camito.

Ordern innefattar färdigställning av ett följdverktyg, med en totalvikt på över 10 ton. Tillverkningen av det kompletta verktyget görs av SwePart Verktyg samt Camito Technology Center, som gjuter stommarna, och leverans sker under hösten.

Finnveden Metal Structures tillverkar produkter och komponenter i stål, aluminium och magnesium till fordons- och allmänindustrin. Deras produktionsprocesser pressning, gjutning och sammansättning är anpassade för att erbjuda sina kunder hög produktionseffektivitet, leveransprecision och kvalitet. Finnveden Metal Structures har ca 950 anställda och en årlig omsättning på ca 1 400 MSEK. Ytterligare information om koncernen finns på www.finnveden.com/fms.

NovaCast Technologies, noterat på OMX Nordiska börs (NCAS B), producerar och marknadsför förädlat gjutgods för framställning av verktyg till karosskomponenter samt programvaror för beredning, simulering och processkontroll, för effektivare produktionsprocesser för den globala fordonsindustrin och dess underleverantörer. Med Camitotekniken tillverkas gjutgods i ett stycke för framställning av verktyg för formning och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg. Genom verktygstillverkaren SwePart besitter koncernen kompetens inom hela värdekedjan för framställning och försäljning av pressverktyg.

För ytterligare information från NovaCast kontakta Hans Svensson, VD NovaCast Technologies AB, 0457- 386 302 eller 070-565 2250.
Mer information finns även på www.novacast.se