Novacast AB

NovaCast dotterbolag SwePart Verktyg tar hem order på 8 klippverktyg från en större systemleverantör i Tyskland

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:02 CEST

Sjunde ordern och fjärde nya kunden i år. Orderingången drygt 17 MSEK på relativt kort tid.

SwePart Verktyg har erhållit en order på färdigställning av 8 stora klippverktyg för pressning av innerdörrar hos en ledande europeisk fordonstillverkare. Vår kund är en större systemleverantör i Tyskland och ordervärdet är knappa 5 MSEK.

Ordern är framförhandlad av Camitos nya sälj- och marknadsorganisation som sedan oktober 2008 är NovaCastkoncernens samlade marknadsresurs inom fordonsindustrin. Trots det besvärliga marknadsläget har NovaCast inte dragit ned på sälj- och marknadsresurserna och denna order är ytterligare ett resultat av en gedigen och långsiktig närvaro på marknaden.

Kontraktet omfattar bearbetning och färdigställning av kompletta verktyg. Ordern befäster den strategiska inriktningen med erbjudande från gjutning till färdigt verktyg. Affären förstärker ytterligare vår position som samarbetspartner till världsledande systemleverantörer inom fordonsindustrin. Leverans sker under sommaren.

NovaCast Technologies, noterat på OMX Nordiska börs (NCAS B), producerar och marknadsför förädlat gjutgods för framställning av verktyg till karosskomponenter samt programvaror för beredning, simulering och processkontroll, för effektivare produktionsprocesser för den globala fordonsindustrin och dess underleverantörer. Med Camitotekniken tillverkas gjutgods i ett stycke för framställning av verktyg för formning och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg. Genom verktygstillverkaren SwePart besitter koncernen kompetens inom hela värdekedjan för framställning och försäljning av pressverktyg.

För ytterligare information från NovaCast kontakta Hans Svensson, VD NovaCast Technologies AB, 070-565 2250 eller 0457- 386 302
Mer information finns även på www.novacast.se