Novacast AB

NOVACAST STORSATSAR PÅ GJUTERIKAPACITET I HÄSTVEDA

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:31 CET

(NGM: NCAS B)

Vid dagens styrelsemöte i NovaCast dotterbolag Camito Technology Center med Hästveda Gjuteri fattades det definitiva beslutet om lokaliseringen av koncernens gjuterisatsning. Tidigare har NovaCast styrelse fattat principbeslut om utbyggnad av gjuterikapacitet och en nyemission om 60 MSEK har genomförts under våren för att finansiera satsningen.

Nuvarande gjuteri i Hästveda byggs ut för att kunna gjuta upp till 10.000 årston. Befintlig produktion till nuvarande kunder fortsätter ograverat och förväntas expandera ytterligare under 2007.

Det nya Camitogjuteriet byggs i direkt anslutning till gamla gjuteriet och beräknas stå färdigt inom ett år. I en andra etapp planeras byggnaderna att dockas ihop. Den nya anläggningen, som blir ett högteknologiskt specialgjuteri för den avancerade Camitometoden, blir även utbildningscentral för de trettiotal underleverantörsgjuterier som NovaCast koncernen planerar att Camito-certifiera under den kommande femårsperioden.

Nu sjösätts även ett kompetensutvecklingsprogram för befintlig personal samtidigt som en planerad utökning av personalstyrkan med upp till 20% inleds. Bland annat är rekryteringen av ny VD för gjuteriet inne i slutskedet då tidigare VD Kurt Wästerlid går i pension vid årsskiftet.

Den slutliga lokaliseringen av Camitos utvecklingsenhet ihop med Sandvik Coromant är ännu ej beslutad men det troliga är att anläggningen kommer att ligga i Olofström där förhandlingar med fastighetsägare pågår.

NovaCast Technologies AB utvecklar och marknadsför pressverktyg för karossframställning samt programvaror för beredning, simulering processkontroll för bättre och snabbare produktionsprocesser inom den fordonsrelaterade industrin och dess underleverantörer, i huvudsak gjuterier och verktygstillverkare.

NovaCast erbjuder kraftfulla programvaror som i stort sett täcker hela behovet hos ett gjuteri, från planering till processkontroll och miljökontroll.

NovaCast erbjuder även avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn.

Via dotterbolaget Camito marknadsförs verktyg tillverkade i ett stycke för forming och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg.


I Hästveda Gjuteri AB tillverkas tyngre gjutgods, framförallt för den fordonsrelaterade industrin. Hästveda är även utvecklingscentrum för Camitotekniken.

NovaCast Technologies AB (grundat 1981) har sitt huvudkontor i Soft Center i Ronneby.

För ytterligare information kontakta Hans Svensson, VD NovaCast Technologies AB, 0457- 386 302 alt. 070-565 2250.

Mer information finns även på www.novacast.se

Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.