Novacast AB

NOVACAST TECHNOLOGIES AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 13:35 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42831

* Försäljningen för kvartalet ökade till 6,6 MSEK (4,0)

* Resultatet ökade med 1,7 MSEK till + 0,5 MSEK (-1,2)

* Förvärv av Hästveda Gjuteri AB

* Proforma uppgick försäljningen inklusive Hästveda Gjuteri AB till 17,1 MSEK

* Resultatet per aktie uppgick under perioden till 0,05 SEK (-0,23)

* Proforma ökade resultatet inklusive Hästveda Gjuteri AB med 2,8 MSEK till +1,6 MSEK motsvarande 0,15 SEK/aktie

* Ny CGI- order under kvartalet

* Villkoren för nyemissionen på 60 MSEK fastställda

* Hela emissionen garanterad av större ägare samt
Östersjöstiftelsen


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.