Novacast AB

NOVACAST TECHNOLOGIES AB (PUBL) NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:20 CEST

* Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12,0 MSEK (12,7)
* Resultatet för perioden blev -3,5 MSEK (0,0)
* Resultatet per aktie uppgick till -0,66 SEK (0,00)
* Försäljningen för tredje kvartalet blev 1,7 MSEK (4,2)
* Camito kvalitetssäkrar och utökar gjuterikapacitet
* NovaCast deltar i flera CGI program hos fordonstillverkare
* Den aktiva kundbasen är nu 337 kunder i 40 länder
* Egna kapitalet utökat med 5.223.464 SEK via apportemission och konvertering av förlagslån


(för fullständig delårsrapport se bifogad fil)
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41582


Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.