Novacast AB

NOVACAST TECHNOLOGIES AB UTSER REMIUM TILL LIKVIDITETSGARANT (MARKET MAKER)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 11:46 CEST

NovaCast Technologies AB har utsett Remium till Market Maker för sin aktie som handlas på NGM-Equity (NCAS B)

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka likviditeten i Bolagets aktie. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet påbörjas den 2 maj 2006. Remium kommer i och med detta avtal att följa NovaCast koncernens utveckling för att samla underlag för en Remium Review (kortfattad aktieanalys) som beräknas publiceras under andra halvåret 2006.


För ytterligare information kontakta Hans Svensson, VD NovaCast Technologies AB, 0457- 386 302 eller 070-565 2250 alternativt

Louise Grünthal, Remium, telefon 08-454 32 41

Mer information finns även på www.novacast.se


NovaCast Technologies AB utvecklar och marknadsför pressverktyg för karossframställning samt programvaror för beredning, simulering processkontroll för bättre och snabbare produktionsprocesser inom den fordonsrelaterade industrin och dess underleverantörer, i huvudsak gjuterier och verktygstillverkare.

NovaCast erbjuder kraftfulla programvaror som i stort sett täcker hela behovet hos ett gjuteri, från planering till processkontroll och miljökontroll.

NovaCast erbjuder även avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn.

Via dotterbolaget Camito marknadsförs verktyg tillverkade i ett stycke för forming och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg.

I Hästveda Gjuteri AB tillverkas tyngre gjutgods, framförallt för den fordonsrelaterade industrin. Hästveda är även utvecklingscentrum för Camitotekniken.

NovaCast Technologies AB (grundat 1981) har sitt huvudkontor i Soft Center i Ronneby.