Novacast AB

NOVACAST TECHNOLOGIES PROSPEKT GODKÄNT HOS FI

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 14:17 CEST

Styrelsen i NovaCast Technologies har fastställt villkoren för den nyemission
som inleds den 8 maj och som tillför Bolaget 60,2 MSEK. Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare och är garanterad till 100%.

För var 7:e aktie äger befintliga ägare rätt att teckna 1 ny aktie för 39 kronor.
Handel med teckningsrätter sker under perioden 8 maj till 17 maj.
Avstämningsdag är den 3 maj och sista dag för handel inklusive teckningsrätt är torsdagen den 27 april 2006.
Teckningen pågår mellan 8 - 22 maj.Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 23 mars, fattat beslut om nyemission och fastställt villkoren.

De aktieägare som per den 3 maj 2006 är registrerade för aktieinnehav i NovaCast Technologies AB erbjuds att för var 7:e aktie teckna en ny aktie för 39 kronor per styck. För varje aktie erhålles en teckningsrätt och det krävs således 7 teckningsrätter för att teckna en ny aktie. Handel med teckningsrätter kommer att ske mellan den 8 - 17 maj och teckning av aktier sker mellan den 8 - 22 maj. Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätt är torsdagen den 27 april. Antalet nyemitterade aktier blir 1.543.071 vilket tillför bolaget 60.2 MSEK före emissionskostnader, som är beräknade att uppgå till ca 3,5 MSEK inkl. garanti-kostnad.

Emissionen är 100% garanterad genom att större aktieägare har förbundit sig att teckna aktier samt att Östersjöstiftelsen har inträtt som garant i den utsträckning övriga ägare ej skulle teckna sina andelar.

Prospekt för emissionen, som utarbetats under ledning av Swedbank Markets, är inlämnat till Finansinspektionen och har godkänts och registrerats den 26 april 2006. Prospektet offentliggörs den 2 maj 2006.
NovaCast Technologies AB utvecklar och marknadsför pressverktyg för karossframställning samt programvaror för beredning, simulering processkontroll för bättre och snabbare produktionsprocesser inom den fordonsrelaterade industrin och dess underleverantörer, i huvudsak gjuterier och verktygstillverkare.

NovaCast erbjuder kraftfulla programvaror som i stort sett täcker hela behovet hos ett gjuteri, från planering till processkontroll och miljökontroll.

NovaCast erbjuder även avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn.

Via dotterbolaget Camito marknadsförs verktyg tillverkade i ett stycke för forming och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg.

I Hästveda Gjuteri AB tillverkas tyngre gjutgods, framförallt för den fordonsrelaterade industrin. Hästveda är även utvecklingscentrum för Camitotekniken.

NovaCast Technologies AB (grundat 1981) har sitt huvudkontor i Soft Center i Ronneby.


För ytterligare information kontakta Hans Svensson, VD NovaCast, 0457- 386 302 eller 070-565 2250.

Mer information finns även på www.novacast.se

Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.