Novartis Onkologi

Novartis ger nyårslöfte till rökare i Nynäshamn

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:25 CET

Nynäshamns kommun gör en omfattande sluta-röka-satsning i samarbete med Novartis. Lungtester, nikotinläkemedel och utbildning i motiverande samtal ingår i en större folkhälsosatsning som omfattar temadagar om hälsa och förebyggande insatser.

Kommunen vill uppmuntra rökstopp. De som deltar kommer att erbjudas stöd, bland annat i form av coachning av utbildade tobaksavvänjare i samarbete med Sluta-Röka-Linjen och kostnadsfria nikotinläkemedel. Dessutom genomförs tobaksförebyggande arbete i skolorna.

Läkemedelsföretaget Novartis stöttar projektet efter att ha genomfört en undersökning bland cancerläkare.

– Vi frågade cancerläkare vilka förväntningar de har på läkemedelsföretag när det gäller att förebygga cancer, och svaret var entydigt. Två av tre läkare prioriterar insatser för att minska rökningen, säger Thomas Weigold, VD Novartis Sverige.

Åtta av tio rökare vill sluta röka. Oro för hälsan är den vanligaste orsaken. Rökning är den enskilda faktor som orsakar flest cancerfall, inte bara lungcancer utan även många andra cancersjukdomar. Tobaksrökning ökar dessutom risken för många andra sjukdomar, bland annat tandlossning, ryggbesvär, impotens, benskörhet, depression, psoriasis, minskad fruktsamhet hos både kvinnor och män, graviditetskomplikationer, missfall och plötslig spädbarnsdöd.


Fakta om Novartis
Novartis AG erbjuder lösningar inom hälso- och sjukvård som tillgodoser föränderliga behov hos patienter och samhälle. Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2008 till 41,5 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 6,4 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 96 700 anställda.

För ytterligare information se www.novartis.se