Novartis Onkologi

Novartis Onkologi visar bredd på världens största blodcancerkonferens – från små molekyler till ny behandlingsteknologi

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 09:05 CET

Novartis bidrar med ett stort antal abstracts på världens största hematologikonferens, ASH 2015 som i år anordnas i Orlando, med start nu på lördag. På konferensen presenteras nya resultat kring såväl innovativa terapier i tidig klinisk fas som Novartis etablerade hematologiska behandlingar.

Nedan följer ett urval av de abstracts som Novartis presenterar under American Society of Hematology (ASH) 57th annual meeting som denna gång hålls i Orlando, Florida 5–8 december.

Ett prioriterat fokus för Novartis är att utveckla terapier för patienter med ovanliga och svårbehandlade blodcancerformer. Ett exempel är akut myeloid leukemi (AML), ett sjukdomsområde med särskilt stort behov av nya behandlingar. Cirka en tredjedel av alla patienter med AML bär på mutationen FLT3 som är knuten till en sämre prognos1,2. På årets ASH presenteras data från kliniska studier med PKC412 (midostaurin) som är riktad mot FLT3-positiv AML.

Den nya substansen, ABL 001, är en molekyl som binder till och inhiberar BCR-ABL, vilket är det protein som driver tillväxten av tumörceller hos patienter med kronisk myeloid leukemi (KML).

Novartis utvecklar i samarbete med Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania, cellterapier som baseras på chimär antigenreceptor (CAR) och nu presenteras nya lovande kliniska forskningsresultat för T-cellsterapin CTL019.

Novartis kommer även att presentera långtidsdata kring effekt och säkerhet för flera av sina etablerade läkemedel, däribland Tasigna (nilotinib) mot kronisk myeloisk leukemi, Jakavi (ruxolitinib) mot myelofibros och polycytemia vera, samt Farydak (panobinostat) mot myelom.

Jakavi (ruxolitinib)

Tasigna (nilotinib)

Farydak(panobinostat)

Under hela ASH 2015 kommer Novartis Oncology lyfta utvalda presentationer med extra nyhetsvärde på sin hemsida http://www.novartisoncology.com.

Presskontakt Novartis:

Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Referenser

1. Levis M. FLT3 mutations in acute myeloid leukemia: what is the best approach in 2013? Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013;2013:220–6.

2. Yanada M, Matsuo K, Suzuki T, Kiyoi H, Naoe T. Prognostic significance of FLT3 internal tandem duplication and tyrosine kinase domain mutations for acute myeloid leukemia: a meta-analysis. Leukemia. 2005;19(8):1345–49.

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Nettoförsäljningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 133 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se