Avanza AB

November: Avvaktande privathandel efter företagsskandaler

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 19:52 CET

Den privata aktiehandeln var under november 18 500 aktieaffärer per dag, vilket är i nivå med månaden före.

- Den privata aktiehandeln har de senaste månaderna stabiliserats, precis som börsen. Samtidigt syns tecken på en andra våg sparare. Det märks i fler nyanmälningar samt kraftigt ökade insättningar. Men de märks inte i ökad aktiehandeln, utan många avvaktar, säger Claes Hemberg, informationschef Avanza.

Antalet nya privatsparare till Avanza har under november ökat med 21 procent och insättningarna blev 200 mkr vilket är dubbelt över snittet för de första nio månaderna.

Sedan privathandelns botten i mars har handeln ökat nära 80 procent. Men andra vågen med mer folkligt aktiesparande har inte kommit igång ännu.

- Många privatpersoner väntar på ett klartecken för en starkare konjunktur för att då göra sina första aktieköp. Andra är upprörda över den senaste tidens många företagsskandaler. Sådant märks bland privatspararna. Företagen som upprör folk är främst Skandia och Systembolaget, men även dåligt skötta emissioner i ABB och Dimension, säger Claes Hemberg.

Fler nya sparare
Samtidigt ökar antalet nya sparare i fortsatt hög takt. Kring 1 500 sparare har under november blivit nya kunder hos Avanza. Det kan jämföras med ett 100-tal för ett år sedan.

- Förutom av börsuppgången lockas sparare även av lågrisk; aktiepaket och aktie-ips; det första folkliga ips-sparandet i aktier, säger Claes Hemberg.

Nov 2003 (20d)
Senaste mån Nov Okt Sep Nov 02
Privatspararna totalt +0,5 % 18 500 18 400 19 600 23 700
Avanza +3,0 6 900 6 700 7 000 8 500
Etrade -11,4 3 100 3 500 3 500 3 800
Nordnet +3,0 6 800 6 600 7 200 8 600
Skandiabanken +6,2 1 700 1 600 1 900 2 800
Bankerna Särredovisas ej

Fakta aktiesparare (103 000 Avanzakunder)

Nya aktiva + 81 procent 880 485
Nyanmälda + 21,3 1 480 1 220
Utlåning (mkr) + 12,9 480 425
Inlåning (mkr) - 5,8 976 1035

Under senaste kvartalet genomförde Avanzas privatplacerare i snitt 6 900 aktieaffärer per dag, vilket tydligt överstiger bolagets beräknade nivå för nollresultat (2.200-2.500 dagsaffärer).

För mer information: Claes Hemberg, informationschef Avanza: 0708-618047.