Statistiska centralbyrån, SCB

November månads detaljhandelsförsäljning, 2009-12-29

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 09:46 CET

För tabeller och grafer, vänligen se: http://www.scb.se/Statistik/HA/HA0101/2009M11/DHI_11.pdf

Detaljhandelns försäljning ökade i november månad med 5,8 procent, mätt i löpande priser, jämfört med november föregående år. Mätt i volym och med hänsyn tagen till antalet försäljningsdagar uppmättes en ökning med 3,6 procent.


Sällanköpsvaruhandelns omsättning ökade med 7,7 procent. Priserna inom branschen steg med 0,1 procent och kalenderkorrigeringen inverkade negativt med 1,4 procent. Detta gav en kalenderkorrigerad volymutveckling för sällanköpsvaruhandeln på 6,0 procent. Dagligvaruhandelns omsättning ökade med 3,4 procent. Priserna ökade med 1,9 procent och kalenderkorrigeringen påverkade resultatet negativt med 0,7 procent. Detta innebär att dagligvaruhandelns volymtillväxt skrivs till 0,7 procent under november, korrigerat för kalendereffekter och jämfört med samma månad förra året.

HUI kommenterar november månads detaljhandelsutfall
Detaljhandeln fortsätter att leverera starka utvecklingssiffror i och med utfallet för november månad. Försäljningsökningen landade på knappa 6 procent och tog därmed en kraftfull revansch på fjolårets november, som var den första minusmånaden på fyra år mätt i löpande priser. Fjolårets höst var mycket svag och när utvecklingen nu ställs mot dessa svaga jämförelsetal blir ökningarna kraftiga. Den ökade optimismen bland hushållen syns tydligt i detaljhandelsstatistiken.
Alla branscher, undantaget skohandeln, uppvisar försäljningsökningar. Starkast utvecklades de branscher som under fjolåret utvecklades svagast, nämligen elektronik, möbler och järn- och bygg. Med den kraftfulla utveckling vi sett under hösten blir 2009 under omständigheterna ett riktigt bra år. Dessutom kan en stark julhandel medföra att 2009 till och med blir ett starkare år än 2008. Jämfört med i somras, då majoriteten av branscherna låg på minus, kommer sannolikt endast ett fåtal branscher att landa på minusutveckling när 2009 summeras.
2010 ser även det ut att bli ett positivt år för detaljhandeln. Ökad optimism globalt, för svensk ekonomi och för svenska hushåll gör att detaljhandeln förväntas utvecklas väl under nästa år. Hot finns i form av stigande ränta och ökad arbetslöshet, men HUI:s prognos är en ökning med 3 procent.

FAKTAUPPGIFTER
Med Total detaljhandel avses här 47 exkl. 47.3.
Med Dagligvaruhandeln avses här SNI 47.11 och 47.2.
Med Sällanköpsvaruhandeln avses här SNI 47.19 + 47.4-47.7.
Alla tidserier har basår året innan aktuellt undersökningsår. De preliminära resultaten för november bygger på en svarsfrekvens på 80 procent. Den så kallade vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen uppgår till 92 procent. Oktober månads svarsfrekvens uppgår till 88 procent ovägd respektive 95 procent vägd. För mer detaljerad branschredovisning hänvisas till HUI.
MER INFORMATION
Handelns Utredningsinstitut
www.hui.se
Statistiska centralbyrån
www.scb.se
Tidsserier omsättningsstatistik
http://www.scb.se/ha0101
Sveriges statistiska databaser
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
Nästa publiceringstillfälle
Uppgifter för december beräknas bli publicerade den 28 januari.